Sveriges lantbruksuniversitet

Enheten för hippologutbildning

Enheten för hippologutbildning vid SLU har hand om hippologprogrammet, som är Sveriges enda universitetsutbildning inom häst.


Det finns 80 sidor som är taggade med Enheten för hippologutbildning:

VH:s fakultetsnämndsmöte 24 mars

Rapport från VH:s fakultetsnämndsmöte den 24 mars Raunis och Dirk-Jans rapport från mötet Beslut Nämnden beslutade att påbörja rekryteringen av en universitetslektor i bioinformatik. Behovet av att

Equine Cultures in Transition 2021  - Past, Present and  Future Challenges

Equine Cultures in Transition 2021 - Past, Present and Future Challenges

Equine Cultures in Transition 2021 - Past, Present and Future Challenges Equine Cultures in Transition Conference - Past, Present and Future Challenges mia.hellstrom@slu.se equine studies,

I Blickfånget 1

Emma började som doktorand hösten 2015 med Marie Rhodin som huvudhandledare. Doktorandprojektet har titeln ”Rörelseasymmetrier hos friska och halta ridhästar” I deras forskning har det visat sig att

VH:s fakultetsnämnd 8 februari

VH:s fakultetsnämnd 8 februari

Fakultetsnämndens ordförande bjöd som vanligt upp med en gedigen agenda och många intressanta punkter till årets första fakultetsnämnd. Det är nytt år och årsbokslutet för fakulteten presenterades.

Att förmedla tydliga budskap och formulera sin forskningsidé

Att förmedla tydliga budskap och formulera sin forskningsidé

mw-red@slu.se Välkommen till en föreläsning med journalisten och författaren Magnus Linton. I ett framgångsrikt projekt har han på Uppsala Universitet inspirerat forskare till att effektivisera sitt

Travhäst

Travhäst

Som student vid inriktningen Travhäst studerar du på Hästnäringens Riksanläggning Wången. Här finns utomordentliga möjligheter till träning och studier, en stor hall anpassad för körning, en 1 000

VH:s fakultetsnämndsmöte 16 december

Med säker taktpinne lotsade Kristina Jungnelius nämndens deltagare iklädda tomteluvor genom ett digert och fullspäckat program. Det fanns många och viktiga punkter att behandla under årets sista

Rapport från VH:s Fakultetsnämndsmöte den 21 oktober

Rapport från VH:s Fakultetsnämndsmöte den 21 oktober

Senaste möte för VH:s fakultetsnämnd gick ännu en gång i ZOOMs anda med deltagare bakom kameror och med headset, på behörigt avstånd från varandra. Det var enbart några få deltagare som var på sina

Notiser från VH:s fakultetsnämndsmöte den 15 september

Notiser från VH:s fakultetsnämndsmöte den 15 september

Fakultetsnämnden har nu haft sitt första sammanträde efter sommaren. Rauni konstaterade inledningsvis att hösten bjuder på en rad viktiga frågor att hantera. Arbetet med framtagningen av fakultetens

Nina Alveheim Känsälä

Nina Alveheim Känsälä

Jag är forskarstuderande med inriktning på ridsport och hästvälfärd, med en gedigen bakgrund inom sporten. Jag är och förblir en sann praktiker, samtidigt som jag numera kombinerar det bästa av två

Nina Alveheim Känsälä

Nina Alveheim Känsälä

Jag är forskarstuderande med inriktning på ridsport och hästvälfärd. Jag har en gedigen bakgrund inom sporten. Jag är och förblir en sann praktiker, samtidigt som jag numera kombinerar de bästa av

INSTÄLLT! Hippologdag och jubileum

INSTÄLLT! Hippologdag och jubileum

INSTÄLLT! Hippologdag och jubileum mia.hellstrom@slu.se Du som är utexaminerad hippolog eller student på hippologprogrammet bjuds härmed in till en spännande dag och en festlig kväll för att fira

Loading…