Sveriges lantbruksuniversitet

Enheten för skoglig fältforskning

Enheten för skoglig fältforskning omfattar dels av alla skogliga försöksparker och fältforskningsstationer, dels alla långtidsförsök som Fakulteten för skogsvetenskap har.


Det finns 70 sidor som är taggade med Enheten för skoglig fältforskning:

Vindelns försöksparker

Svartberget är en knutpunkt för skoglig fältforskning i norra Sverige. Utmärkande för Svartberget är de stora infrastrukturerna för fältforskning kring myrekosystem, avrinningsområden och produktiv

17th Annual Krycklan Symposium

17th Annual Krycklan Symposium

17th Annual Krycklan Symposium: "Drained wetlands – effects of continued forestry and restoration” kim.lindgren@slu.se Krycklan är ett unikt fältforskningsområde för att studera sambanden mellan

17th Annual Krycklan Symposium

17th Annual Krycklan Symposium

17th Annual Krycklan Symposium: "Drained wetlands – effects of continued forestry and restoration” kim.lindgren@slu.se Krycklan är ett unikt fältforskningsområde för att studera sambanden mellan

Databaser

Data från många av enhetens långsiktiga fältförsök och miljöanalysprogram finns fritt tillgängligt att ladda ner från olika databaser. I vissa fall kan inloggning krävas. Databaser under enhetens

Enheten för skoglig fältforskning

Enheten för skoglig fältforskning

Enheten för skoglig fältforskning bildades 2004 och hör till fakulteten för skogsvetenskap. Enheten har som uppdrag att förvalta fakultetens försöksparker, fältstationer och långsiktiga fältförsök,

Kontakt

Kontakt

Enheten för skoglig fältforskning tillhör fakulteten för skogsforskning och har sitt administrativa säte på Svartberget i Vindeln. Ledningsgruppen Tomas Lundmark- Enhetsföreståndare tomas.lundmark@

Internt

Internt

Enheten för skoglig fältforskning använder flera webb-baserade verktyg som inte är öppna för allmänheten. Arbetsplats Fältförsöksdatabasen Cambium - Tidsredovisning

vårkollen2020

I dag är det vårdagjämning! Men stora delar av landet har redan fått känna på våren i år, även om vi fått lite bakslag i vädret emellanåt efter det. I år verkar dock våren ha kommit ovanligt tidigt

Exkursion Skogen och Klimatet SSV

Exkursion Skogen och Klimatet SSV

Skogen och Klimatet 2021 Desiree.Mattsson@slu.se Exkursionen 2020 är flyttad 1 år till 2021. Exkursionens fokus kommer vara klimatet. I Alnarp, på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap har vi

Exkursion Skogen och Klimatet SSV

Exkursion Skogen och Klimatet SSV

Skogen och Klimatet 2021 Desiree.Mattsson@slu.se Exkursionen 2020 är flyttad 1 år till 2021. Exkursionens fokus kommer vara klimatet. I Alnarp, på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap har vi

Mixed species forests

Mixed species forests

CHANGED DATE: Mixed species forests - Risks, resilience and management katja.fedrowitz@slu.se The conference is cancelled due to the Corona virus (Covid-19). We are looking into the possibility of

Loading…