Hoppa till huvudinnehåll

Enheten för skoglig fältforskning

Enheten för skoglig fältforskning omfattar dels av alla skogliga försöksparker och fältforskningsstationer, dels alla långtidsförsök som Fakulteten för skogsvetenskap har.


Det finns 41 sidor som är taggade med Enheten för skoglig fältforskning:

Exkursion till Svartberget

Exkursion till Svartberget internkommunikation@slu.se Skogshistoriska sällskapet och Skogstekniska klustret arrangerar en exkursion till Svartbergets försökspark.​ Umeå

Värt att veta: Erefur och Nilsson

Värt att veta: Charlotta Erefur och Mats Nilsson vartattveta.umea@slu.se Umeå

Värt att veta: Ola Langvall

Värt att veta: Årstidsväxlingar i ett förändrat klimat vartattveta.umea@slu.se Ola Langvall, försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning i Siljansfors, inleder årets Värt att veta i Umeå.

Kontakt

Enheten för skoglig fältforskning tillhör fakulteten för skogsforskning och har sitt administrativa säte på Svartberget i Vindeln. Ledningsgruppen Charlotta Erefur - Enhetsföreståndare

Databaser

Data från många av enhetens långsiktiga fältförsök och miljöanalysprogram finns fritt tillgängligt att ladda ner från olika databaser. I vissa fall kan inloggning krävas. Databaser under enhetens

Krycklan

Krycklan är ett unikt fältforskningsområde för att studera sambanden mellan hydrologiska, biogeokemiska och ekologiska processer i ett och samma ekosystem. Det är ett av de mest instrumenterade och

SLU:s webbkameror blir del av NFT-konstverk

En trolliknande figur som flyger digitalt runt Sverige med hjälp av offentlig statistik kommer att besöka flera av SLU:s skogliga försöksparker. Konstverket som heter FolkFigur är skapat av

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog viktor.karlsson@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, avslutar höstens serie med en

Adaptiv styrning av urbana grönområden i Latinamerika

Adaptiv styrning av urbana grönområden i Latinamerika – Insikter under COVID-19 hanna.weiber.post@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests,

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

parvin.mazandarani@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Anders Lindhagen från institutionen för

Vindelns försöksparker

Svartberget är en knutpunkt för skoglig fältforskning i norra Sverige. Utmärkande för Svartberget är de stora infrastrukturerna för fältforskning kring myrekosystem, avrinningsområden och produktiv

Öppet möte SSC

Öppet möte SLU Skogsskadecentrum katja.fedrowitz@slu.se Varmt välkommen till Skogsskadecentrums Öppet möte den 19-20 januari på konferensanläggningen Aronsborg i Bålsta. Mötet vänder sig till alla

Loading…