Hoppa till huvudinnehåll

Enheten för skoglig fältforskning

Enheten för skoglig fältforskning bildades 2004 och hör till fakulteten för skogsvetenskap. Enheten har som uppdrag att förvalta fakultetens försöksparker, fältstationer och långsiktiga fältförsök, samt följa med och hjälpa till i hela kedjan från anläggning till mätning och dataleverens.

Vill du anlägga ett försök?

Enheten för skoglig fältforskning erbjuder försöksmark, forskningsinfrastruktur i världsklass och kunnig personal.

Mäter diameter på ett träd

Söker du data?

Enheten sköter flera försök och miljöanalysprogram med långa tidsserier. Data från dessa går att hitta i flera databaser.

Skogsdata

Vindelns försöksparker

Försöksparkerna vid Svartberget och Kulbäcksliden (inrättade 1923) samt Ätnarova (inrättad 1961) drivs från fältstationen vid Svartberget som ligger ca 8 kilometer norr om Vindeln. Svartbergets fältstation ansvarar för enhetens långtidsförsök i norra Norrland.

Huvudbyggnaden i Svartberget

Siljansfors och Jädraås

Siljansfors och Jädraås inrättades år 1921 respektive 1979 och drivs från Siljansfors försöksstation som ligger ca 19 kilometer söder om Mora. Siljansfors är den äldsta av försöksparkerna och ansvarar för enhetens långtidsförsök i Svealand och södra Norrland.

Huvudbyggnaden i Siljansfors

Asas försöksparker

Asa försökspark och tillväxtpark inrättades 1988 respektive 2009. Parkerna drivs från försöksstationen i Asa som ligger ca 37 kilometer norr om Växjö.

Huvudbyggnaden i Asa

Tönnersjöheden och Skarhult

Tönnersjöheden och Skarhult inrättades år 1923 respektive 1989. Parkerna drivs från Tönnersjöhedens fältstation i Simlångsdalen, 20 kilometer från Halmstad. Tönnersjöhedens försökspark ansvarar för enhetens långtidsförsök i Götaland.

Tönnersjöhedens huvudbyggnad
Europeiska jordbruksfonden för lantbruksutveckling: Europa investerar i lantbygdsområden

Utbildning i Hyggesfritt skogsbruk för skoglig personal i det svenska skogsbruket

Syftet med projektet är att öka kunskaperna om och främja användningen av alternativa skogsbruksmetoder i det svenska skogsbruket.

Utbildningen som består av digitala föreläsningar och efterföljande skogsexkursioner.  Målgruppen för projektet är skogliga rådgivare och tjänstemän.

Publicerad: 08 mars 2024 - Sidansvarig: kim.lindgren@slu.se
Loading…