Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för ekonomi


Det finns 469 sidor som är taggade med Institutionen för ekonomi:

Lodjur sänker priset på jaktarrenden i södra Sverige

Stora rovdjur är betydelsefulla inslag i den svenska faunan, men kan ha negativa effekter på möjligheterna till jakt. I en ny studie visar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Södertörns

Lodjur sänker priset på jaktarrenden i södra Sverige

Stora rovdjur är betydelsefulla inslag i den svenska faunan, men kan ha negativa effekter på möjligheterna till jakt. I en ny studie visar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Södertörns

Fler engagerar sig i företagsledning

SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, VH, har fått tre djurekonomer. Målet är att få in mer ekonomi och företagsledning i både agronom- och veterinärutbildningarna samt i

Eget eller köpt utsäde

Eget eller köpt utsäde

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har i samarbete med växtförädlingsföretagen under lång tid drivit forskning och utvecklingsarbete i syfte att anpassa sorter till skandinaviska förhållanden. För

Utsäde, regelverk, konkurrenskraft och ekonomi

Utsäde, regelverk, konkurrenskraft och ekonomi

Den svenska regeringen har under en lång tid uttryckt en önskan att öka självförsörjningen av livsmedel från dagens 50 % till 80%. En fråga som uppstår är om det svenska livsmedelssystemet har

Fler engagerar sig i företagsledning

SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, VH, har fått tre djurekonomer. Målet är att få in mer ekonomi och företagsledning i både agronom- och veterinärutbildningarna samt i

Biogas vid Institutionen för ekonomi

Biogas vid Institutionen för ekonomi

Institutionen för ekonomi har lett ett biogasprojekt vid namn "Cooperation for improved profitability and environmental value in farm-based biogas production”. Syftet med projektet var att undersöka

Nya rön om musselodlingens ekonomiska värde som åtgärd mot övergödning i Östersjön

Synen på musselodling som miljöåtgärd i Östersjön skiljer sig bland forskare. Ing-Marie Gren från SLU har i en ny studie jämfört den osäkerhet som finns kring musselodling med den som finns i andra

Nya rön om musselodlingens ekonomiska värde som åtgärd mot övergödning i Östersjön

Synen på musselodling som miljöåtgärd i Östersjön skiljer sig bland forskare. Ing-Marie Gren från SLU har i en ny studie jämfört den osäkerhet som finns kring musselodling med den som finns i andra

Sverige har haft en ineffektiv miljöpolitik för Östersjön jämfört med andra länder

Östersjön är svårt drabbad av övergödning. För att ändra på detta har kustländerna sedan slutet av 1980-talet varit överens om att minska utsläppen av kväve till Östersjön. Forskare från SLU och

Sverige har en ineffektiv miljöpolitik för Östersjön jämfört med andra länder

Östersjön är svårt drabbad av övergödning. För att ändra på detta har kustländerna sedan slutet av 1980-talet varit överens om att minska utsläppen av kväve till Östersjön. Forskare från SLU och

Maria Fernkvist

Maria Fernkvist

Administrativ assistent på Institutionen för ekonomi sedan våren 2018. En del av institutionens administrativa grupp och administrativt stöd till forskargrupperna. Hanterar beställningar, bokningar,

Loading…