Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för ekonomi


Det finns 201 sidor som är taggade med Institutionen för ekonomi:

Självständigt arbete

Självständiga arbeten (examensarbeten) ska hanteras enligt samma rutiner och ansvarsförhållanden som övrig högskoleutbildning vid SLU. På vissa sätt skiljer sig dock självständiga arbeten (

Kurser

Du finner fler än 70 kurser på Institutionen för ekonomi. Om du går ett av våra grundprogram så har du chansen att läsa de flesta av kurserna. Du som inte läser hos oss kan söka många av dom som

Kontakt

Här hittar du nyckelkontakter vid Institutionen för ekonomi. Personal All personal vid institutionen för ekonomi Ledning Prefekt: Richard Ferguson Stf prefekt: Robert Hart Utbildning Studierektor för

Institutionen för ekonomi

På Institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning inom nationalekonomi och företagsekonomi, tillämpat på frågor som rör jordbruk, livsmedel och naturresurser.

Miljöekonomi

Forskningsgruppen för Miljöekonomi på Institutionen för Ekonomi, Ultuna, karaktäriseras av ett intresse för, och fokus på, forskning som är relevant för miljöpolicy. Vi har expertis i både

Nu startar IDA

Nu i november startar SLU:s nya tvärvetenskapliga satsning Interdisciplinary Academy (IDA). Två projekt och totalt elva forskare är utvalda att delta. Tillsammans representerar deltagarna nio

Excel-kurs

Eftersom bra kompetens inom Excel är en hett eftertraktad egenskap såväl under studietiden som i arbetslivet så får du under dina studier tillgång till Learnesys populära Excelkurs Bas. Kort info om

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog viktor.karlsson@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, avslutar höstens serie med en

Forskning

Institutionen för ekonomi på SLU består av ca 80 anställda, huvudsakligen forskare. Våra forskare är engagerade i undervisningen - och tvärtom - våra lärare är engagerade i forskningen.

Utbildning

SLU i Uppsala utbildar ekonomer med specialkompetens inom naturresurser och jordbruk. Det betyder att du kan få jobb på spännande företag och myndigheter både i Sverige och internationellt.

Program

Sveriges Lantbruksuniversitet erbjuder gedigna program inom ekonomi på både grund- och masternivå som ger specialkompetens inom naturresurser och jordbruk

Om oss

Institutionen för ekonomi bedriver forskning och undervisning inom företagsekonomi och nationalekonomi. Vad institutionen arbetar med Vår forskning täcker flera forskningsområden eller teman inom

Loading…