Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för ekonomi


Det finns 513 sidor som är taggade med Institutionen för ekonomi:

Konsumenter reagerar negativt på ordet ”bioteknik”

Märkning av livsmedel bör kombineras med att sprida kunskap om vad orden, som finns med i märkningstexten, betyder. Det gäller inte minst termen ”bioteknik”. I en nyligen publicerad studie kunde

Konsumenter reagerar negativt på ordet ”bioteknik”

Märkning av livsmedel bör kombineras med att sprida kunskap om vad orden, som finns med i märkningstexten, betyder. Det gäller inte minst termen ”bioteknik”. I en nyligen publicerad studie kunde

Enkät

Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med projektet LIFT. Klicka på följande länk för att börja besvara enkäten: https://agreri.limequery.com/942223?lang=sv

Biogas vid Institutionen för ekonomi

Biogas vid Institutionen för ekonomi

Institutionen för ekonomi har lett ett biogasprojekt vid namn "Cooperation for improved profitability and environmental value in farm-based biogas production”. Syftet med projektet var att undersöka

Sälsafari lockar 25 000 besökare om året

Det finns idag goda chanser att få se en säl för den som rör sig längs den svenska kusten, något som ett femtiotal företag har tagit fasta på genom att erbjuda sälsafarier för turister. I en ny

Sälsafari lockar 25 000 besökare om året

Det finns idag goda chanser att få se en säl för den som rör sig längs den svenska kusten, något som ett femtiotal företag har tagit fasta på genom att erbjuda sälsafarier för turister. I en ny

The Impact of Blockchain Technology on Swedish Food Supply Chain

The Impact of Blockchain Technology on Swedish Food Supply Chain

The application of blockchain is gaining traction as a game-changer in the food industry. Blockchain has the potential to enhance transparency, improve trust, and accelerate widespread data sharing

Seminarium med Per-Anders Langendahl

Seminarium med Per-Anders Langendahl

Seminarium "Assembling a circular bioeconomy initiative" med Per-Anders Langendahl mariah.fernkvist@slu.se Per-Anders Langendahl, Universitetslektor, vid Institutionen för ekonomi på SLU, kommer

Docentföreläsning

Docentföreläsning

Staffan Waldos Docentföreläsning mariah.fernkvist@slu.se Staffan Waldo från Analysgruppen håller sin docentföreläsning ”Ekonomi för ett hållbart fiske” den 1/10. Föreläsningen ges på svenska Missa

Docentföreläsning

Docentföreläsning

Staffan Waldos Docentföreläsning mariah.fernkvist@slu.se Staffan Waldo från Analysgruppen håller sin docentföreläsning ”Ekonomi för ett hållbart fiske” den 1/10. Föreläsningen ges på svenska Missa

Fristående kurser

Fristående kurser

SLU i Uppsala utbildar ekonomer med specialkompetens inom naturresurser och jordbruk. Det betyder att du kan få jobb på spännande företag och myndigheter både i Sverige och internationellt.

Josefina Jonsson

Josefina Jonsson

Josefina Jonsson är doktorand inom forskningsgruppen Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling. Hennes huvudämnen är entreprenörskap och digital användning på landsbygden. Josefina

Loading…