Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för ekonomi


Det finns 173 sidor som är taggade med Institutionen för ekonomi:

U-CAN-MOVE!

I dagens moderna samhälle med ökat stillasittande är regelbunden fysisk aktivitet livsviktig för människors fysiska & mentala hälsa. Trots detta ökar andelen stillasittande, och enligt de senaste

Kan indikatorer säga något om djurens välfärd?

Ofta höjs röster om att åtgärder för djurvälfärd är dyra för lantbruket. Samtidigt kan en del åtgärder bidra till att kostnaderna minskar på andra håll på gården. Oavsett vilket är det viktigt att

Djurvälfärdens plats i fläskfilékonsumentens beslut

Vilken betydelse har djurens välfärd vid våra köpbeslut? De värden vi som konsumenter upplever att vi når genom en produkts attribut styr vårt köpbeteende. Attribut är t.ex. om en vara är ekologiskt

Mistra Food Futures

Forskningsprogrammet Mistra Food Futures startade i augusti 2020 med den övergripande visionen att skapa en vetenskapsbaserad plattform som bidrar till att omvandla det svenska livsmedelssystemet

Forskning

Institutionen för ekonomi på SLU består av ca 80 anställda, huvudsakligen forskare. Våra forskare är engagerade i undervisningen - och tvärtom - våra lärare är engagerade i forskningen.

Institutionen för ekonomi

På Institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning inom nationalekonomi och företagsekonomi, tillämpat på frågor som rör jordbruk, livsmedel och naturresurser.

Emilia Mattsson

"Maybe meat, maybe not?" Med postern om sitt masterprojekt kring konsumenters val mellan kött och köttsubstitut kom Emilia Mattsson på delad förstaplats på SLU:s Thesis day våren 2023. Snart ett år

Konsekvensanalys av NNR

Forskare vid SLU och forskningsprogrammet Mistra Food Futures har analyserat vilka konsekvenser det kan få att de nya nordiska näringsrekommendationerna även tar hänsyn till miljöaspekter. Analysen

Kvinnomaraton - Symposium for women in research

Kvinnomaraton - Symposium för kvinnliga forskare markmiljo-webb@slu.se Är du en kvinnlig forskare som är intresserad av att träffa andra kvinnliga forskare för att nätverka och diskutera gemensamma

Multifunktionella landskap och tvärvetenskap

Multifunktionella landskap stod i fokus för en av de två tematiska grupperna som fördjupat sig i tvärvetenskapliga arbetssätt under inom Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU. Gruppen har nu fått

NA0117 Jordbruks- och miljöekonomi

För dig som vill avklara den nedlagda kursen "Jordbruks- och miljöekonomi" (NA0117), finner du mer information om de sista examinationstillfällena som erbjuds nedan. Följande är de sista

Nedlagda kurser 2022

Programnämnden vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap har den 14 mars 2022 beslutat att lägga ned en del av de kurser som vi inte längre erbjuder kurstillfällen för. Enligt de

Loading…