Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för ekonomi


Det finns 187 sidor som är taggade med Institutionen för ekonomi:

KV-Vägen mot hållbar digitalisering inom mjölkproduktionen

Digitala verktyg för övervakning av djurhälsa, välfärd och produktion används i stor utsträckning inom svensk mjölkproduktion idag. Det behövs dock mer oberoende kunskap om hur dessa verktyg används

Sustainable systems for food, energy and biomaterials

Vår forskarskola syftar till att erbjuda bred kunskap och insikt i de tekniska, miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna av hållbara system utformade för produktion, bearbetning och användning

Stigande matpriser - är det värre i Sverige?

De snabbt ökande matpriserna slår hårt mot konsumenterna och eldar på inflationen. Är situationen värre i Sverige än i andra EU-länder? Svaret beror delvis på vilket tidsperspektiv vi har. Det visar

UF seed funding - Urban Healthscapes

SLU Urban Futures hubb i Alnarp utlyser såddfinansiering till forskningsprojekt som syftar till att stärka SLU:s tvärvetenskapliga kompetens kring urban hälsa, och utveckla den tematiska inriktningen

Forskarstudier

Institutionen för ekonomi tillhandahåller forskarstudier i företagsekonomi och nationalekonomi. Att göra en doktorsexamen på vår institution innebär att du får en tydlig ämnesinriktning, vanligtvis

MX0111 nedlagd kurs

För dig som vill avklara kursen "Ekonomikandidat - introduktion" (kurskod MX0111), finner du instruktioner till PM nedan. Du behöver anmäla dig till examinationstillfället i Ladok Student för att du

Nedlagda kurser 2022

Programnämnden vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap har den 14 mars 2022 beslutat att lägga ned en del av de kurser som vi inte längre erbjuder kurstillfällen för. Enligt de

Kan indikatorer säga något om djurens välfärd?

Ofta höjs röster om att åtgärder för djurvälfärd är dyra för lantbruket. Samtidigt kan en del åtgärder bidra till att kostnaderna minskar på andra håll på gården. Oavsett vilket är det viktigt att

Självständigt arbete

Självständiga arbeten (examensarbeten) ska hanteras enligt samma rutiner och ansvarsförhållanden som övrig högskoleutbildning vid SLU. På vissa sätt skiljer sig dock självständiga arbeten (

Internt

Välkommen till institutionen för ekonomi! Här finns information som hjälper dig som anställd. Krishantering Medarbetarwebben Stöd och service i Ulls hus

Lantbrukares psykosociala arbetsmiljö och psykiska hälsa

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har nyligen publicerat rapporten "Lantbrukares psykosociala arbetsmiljö och psykiska hälsa", där agronomie doktor Karin Hakelius vid Institutionen för ekonomi är en

Djurvälfärdens plats i fläskfilékonsumentens beslut

Vilken betydelse har djurens välfärd vid våra köpbeslut? De värden vi som konsumenter upplever att vi når genom en produkts attribut styr vårt köpbeteende. Attribut är t.ex. om en vara är ekologiskt

Loading…