Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för ekonomi


Det finns 212 sidor som är taggade med Institutionen för ekonomi:

Nedlagda kurser 2022

Programnämnden vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap har den 14 mars 2022 beslutat att lägga ned en del av de kurser som vi inte längre erbjuder kurstillfällen för. Enligt de

Utbildning

SLU i Uppsala utbildar ekonomer med specialkompetens inom naturresurser och jordbruk. Det betyder att du kan få jobb på spännande företag och myndigheter både i Sverige och internationellt.

Mångfald av grödor ger bättre ekonomi på svenska gårdar

Större variation av grödor på gården förbättrar gårdens ekonomi enligt en studie från SLU. Tidigare forskning har visat att fler grödor i växtföljden ger många fördelar som bättre näringsanvändning,

Miljöekonomi

Forskningsgruppen för Miljöekonomi på Institutionen för Ekonomi, Ultuna, karaktäriseras av ett intresse för, och fokus på, forskning som är relevant för miljöpolicy. Vi har expertis i både

Generella omtentor

Den generella omtentaperioden äger rum den 17 - 19 augusti och gäller kurser som gått under period 1, 2 och 3. Kurser i period 4 har omtentamensdag den 16 augusti. Några av kurserna har hemtentamen

EIS - Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling

Forskargruppens övergripande syfte är att utveckla ny kunskap om entreprenörskap och innovation som sociala förändringsprocesser. I synnerhet fokuserar vi på samspelet mellan individer och deras

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning teresia.borgman@slu.se SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling

SusPig och GenTore

Hur kan framtidens hållbara kött- och mjölkproduktion se ut? Detta tvärvetenskapliga projekt handlar om modellering och utvärdering av produktionssystem för kött från gris samt kött och mjölk från

Stor fördel med en global klimatpolitik för jordbruket

Jordbruket är en stor källa till växthusgasutsläpp och ett politiskt styrmedel som kan minska utsläppen är en klimatskatt på livsmedel. En ny studie visar att en global beskattning av

Award for Best Qualitative Paper - EIS

Vi kan mycket stolt meddela att Hina Hashim och Annie Roos, gruppen för Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling (EIS) på Institutionen för ekonomi har fått ett prestigefullt pris; the

Sustainable systems for food, energy and biomaterials

agnes.soto@slu.se medium Sustainable systems for food, energy and biomaterials (SSFEB) Vår forskarskola syftar till att erbjuda bred kunskap och insikt i de tekniska, miljömässiga, ekonomiska och

Skogsbrukets långsiktiga effekter i marken undersöks i nytt projekt

Hur påverkas skogsmarken på lång sikt av kalhyggesbruk? Kan oönskade följder av skogsbruk minskas om fler levande träd lämnas vid avverkning? Dessa frågor undersöks i ett nytt projekt som har

Loading…