Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för ekonomi


Det finns 620 sidor som är taggade med Institutionen för ekonomi:
Chrysoula Morfi disp

Chrysoula Morfi disp

Organisation and Governance of Agri-Food Systems; Implications of Intellectual Property Rights in Plant Biotechnology eva.andersson.bjorkman@slu.se Chrysoula Morfi försvarar sin avhandling "

Chrysoula Morfi disp

Chrysoula Morfi disp

Organisation and Governance of Agri-Food Systems; Implications of Intellectual Property Rights in Plant Biotechnology eva.andersson.bjorkman@slu.se Chrysoula Morfi försvarar sin avhandling "

Internt

Internt

I menyerna nedan finns länkar och dokument samlade som rör administrativa frågor kring din anställning, resor, arbetsmiljö etc. Krishantering Medarbetarwebben Stöd och service i Ulls hus

Att verkligen förändra: lärdomar om deltagande, socialt entreprenörskap och fattigdomsbekämpning i Afrika

Att verkligen förändra: lärdomar om deltagande, socialt entreprenörskap och fattigdomsbekämpning i Afrika

malin.planting@slu.se Hur kan risker och orättvisor i deltagandeprocesser identifieras och förebyggas? Vad krävs för att socialt entreprenörskap ska bidra till samhällsförändring? Vad har

Att verkligen förändra: lärdomar om deltagande, socialt entreprenörskap och fattigdomsbekämpning i Afrika

Att verkligen förändra: lärdomar om deltagande, socialt entreprenörskap och fattigdomsbekämpning i Afrika

malin.planting@slu.se Hur kan risker och orättvisor i deltagandeprocesser identifieras och förebyggas? Vad krävs för att socialt entreprenörskap ska bidra till samhällsförändring? Vad har

Biotechnology for Sustainability – Slutrapport från Mistra Biotech 2012-2020

Mistra Biotech är ett forskningsprogram som har arbetat i åtta år för att främja användningen av modern bioteknik för ett mer hållbart lantbruk. Vi har gjort detta på en bred basis och bedrivit

Biotechnology for Sustainability – Slutrapport från Mistra Biotech 2012-2020

Mistra Biotech är ett forskningsprogram som har arbetat i åtta år för att främja användningen av modern bioteknik för ett mer hållbart lantbruk. Vi har gjort detta på en bred basis och bedrivit

Referee Award ERAE

Referee Award ERAE

The European Review of Agricultural Economics has introduced a yearly Referee Award, to recognise the contribution of referees to the success and profile of the ERAE and, in a number of cases, the

Referee Award ERAE

Referee Award ERAE

The European Review of Agricultural Economics has introduced a yearly Referee Award, to recognise the contribution of referees to the success and profile of the ERAE and, in a number of cases, the

Blandade åsikter om klimatmärkning av livsmedel bland konsumenter

Klimatmärkning är ett politiskt styrmedel som kan användas för att påverka konsumenters inköp av livsmedel, och enligt en ny studie tycks de flesta konsumenter inte ha något emot klimatmärkning av

Landshypotekstipendium

SLU-studenterna Carl Filip Trolle-Hjälte och Magnus Wretemark får Landshypoteks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid. De belönas för sitt examensarbete om överlåtelseformer och hur

Landshypotekstipendium

SLU-studenterna Carl Filip Trolle-Hjälte och Magnus Wretemark får Landshypoteks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid. De belönas för sitt examensarbete om överlåtelseformer och hur

Loading…