Forskarstudier

Senast ändrad: 22 mars 2023

Institutionen för ekonomi tillhandahåller forskarstudier i företagsekonomi och nationalekonomi. Att göra en doktorsexamen på vår institution innebär att du får en tydlig ämnesinriktning, vanligtvis tillämpad på jordbrukssektorn eller miljöproblem. För närvarande har vi cirka tjugo doktorander.

Doktorandstudier på Institutionen för ekonomi

Forskarutbildningen är på fyra år och leder fram till en doktorsexamen men det finns också möjlighet att avsluta studierna efter två år då man erhåller en licentiatexamen. Ungefär lika stora delar av utbildningens tid ägnas åt kursarbete som åt forskningsarbete. Efter genomgången utbildning kan exempelvis en fortsatt akademisk karriär vänta eller en karriär inom industrin eller offentlig förvaltning. Här kan du hitta generella studieplaner.

Institutionen anställer vanligtvis doktorander till höstterminen vartannat år, men ibland också löpande under året. Alla våra doktorander får från början en tjänst (anställning med sociala förmånader) som finansieras antingen av institutionsmedel eller av extern finansiering som handledarna söker.

Tjänsterna annonseras på www.slu.se , så håll utkik där om du är intresserad av att bli en av våra doktorander. Att doktorera hos oss är en rolig och spännande utmaning och innebär en aktiv del av vår institutions olika forskargrupper.

Om vår forskarutbildning

Du hittar mer information om vår doktorandutbildning genom att välja engelsk version av sidan! 

Social Science Perspectives on Sustainable Development

Forskarskolan Social Science Perspective on Sustainable Development är ett samarbete mellan Institutionen för ekonomi och Institutionen för stad och land. Målet för forskarskolan är att ge deltagande doktorander inom det samhällsvetenskapliga området, som arbetar med ämnen relaterade till hållbar användning och hantering av biologiska naturresurser och hållbar utveckling, incitament för tvärvetenskapligt utbyte.

Forskarskolan erbjuder tematiska kurser, workshops för kompetensutveckling och tvärvetenskaplig utbyte för att hjälpa doktorander att utveckla förståelse för hur deras egna ämnesspecifika kompetenser kan bidra till hållbar utveckling. Läs mer om Forskarskolan här!

Forskarskolan People, Society and Sustainability (PSS)

Forskarskolan People, Society and Sustainability är ett samarbete mellan Institutionen för ekonomi och Institutionen för stad och land (SOL) .

Läs mer om forskarskolan, kurser och kontaktpersoner på den engelska hemsidan.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Programstudierektor

Gordana Manevska Tasevska
Institutionen för ekonomi, SLU
gordana.tasevska@slu.se, 018-671724