Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skoglig resurshushållning


Det finns 471 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig resurshushållning:
Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister fomaredaktion@slu.se Hösten 2020 utnämnde rektor SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Den 11 och 12 maj kommer de att hålla öppna,

Gröna multisensoriska inomhusmiljöer för ökat välbefinnande

Idag är alla överens om att gröna utomhusmiljöer är bra för vår hälsa, men när städer förtätas minskar möjligheterna att vistas i gröna stadsmiljöer. I Sverige med våra långa vintrar tillbringar vi

Projekt

Projekt

Här finns en sammanställning av pågående projekt inom ämnesområdet skoglig fjärranalys.

SLU pausar fjärils- och humleinventeringen

Sommaren 2021 pausar SLU den fjärils- och humleinventering som ingår i miljöövervakningsprogrammet Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker. En översyn och ett omtag av

SLU pausar fjärils- och humleinventeringen

Sommaren 2021 pausar SLU den fjärils- och humleinventering som ingår i miljöövervakningsprogrammet Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker. En översyn och ett omtag av

Program & projekt gammal

Program & projekt gammal

Program och större projekt vid skoglig resurshushållning emma.sandstrom@slu.se

Utbildning

Utbildning

Hos oss kan du läsa grundkurser och forskarutbildningskurser inom våra olika ämnesområden. Vi vill att våra studenter och doktorander ska få den bästa kompetensen inom våra områden och eftersträvar

Forskning

Forskning

Vår verksamhet är inriktad på att kombinera forskning inom ämnesområden med gränsöverskridande projekt. Det här tror vi ger unika möjligheter att utveckla helhetslösningar för ett långsiktigt och

Miljöanalys

Miljöanalys

Fortlöpande miljöanalys (Foma), innebär att SLU fortlöpande ska följa växlingar i miljöns tillstånd, värdera problem samt lämna underlag för ett hållbart nyttjande av naturresurser. Här hittar du

Disputation Nils Lindgren

Disputation Nils Lindgren

Data assimilation of forest variables predicted from remote sensing data charlotta.bergstrom@slu.se Nils Lindgren försvarar sin avhandling "Data assimilation of forest variables predicted from

Värt att veta: Tidsresor med hjälp av skogliga scenarier

Värt att veta: Tidsresor med hjälp av skogliga scenarier

Värt att veta: Tillbaka till framtiden – att göra tidsresor med hjälp av skogliga scenarier – INSTÄLLT! ulla.ahlgren@slu.se I detta föredrag kommer Eva-Maria Nordström berätta om hur man kan ta

Disputation Nils Lindgren

Disputation Nils Lindgren

Data assimilation of forest variables predicted from remote sensing data charlotta.bergstrom@slu.se Nils Lindgren försvarar sin avhandling "Data assimilation of forest variables predicted from

Loading…