Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig resurshushållning


Det finns 247 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig resurshushållning:

Från försurning till biodiversitet och kol – fyrtio år med Markinventeringen

Markinventeringen bidrar till Sveriges klimatrapportering och är en del av miljömålsuppföljningen. Dessutom används den inom forskningen för att exempelvis studera svampar i marken. I år firar

Skoglig fjärranalys

Vi utvecklar metoder för att mäta och karaktärisera skog och vegetation med olika typer av sensordata. Vanliga sensorer är digitala kameror, laserskannrar och bildalstrande radar. Sensorerna monteras

Nytt centrum mot skogsskador

Med en ordentlig förstärkning av krigskassan kraftsamlar SLU mot skogsskadorna. Det är allt från granbarkborrar till älgbete, från bränder till rotröta. Efter ett intensivt halvår börjar de flesta

Skattning av förändringar i skogens egenskaper med avancerad radar

Fjärranalys kan tillsammans med fältinventeringar användas för att skapa frekventa, heltäckande skattningar av skogens egenskaper. Ivan Huuva har i sitt doktorsarbete vid SLU visat potentialen med

10 miljoner från Formas till forskningsprojektet EQUIP om hållbar renskötsel

Syftet med EQUIP är att i samarbete med renskötseln, övervaka överlevnad och dödlighet hos renkalvar för att finna orsaker till förluster av kalvar från kalvmärkning till slakt. Forskarna ska försöka

Skoglig planering i framtiden

Behöver vi verkligen planera för det som görs i skogen och hur kommer skoglig planering se ut i framtiden? Karin Öhman, professor i skoglig planering, och Jeannette Eggers, programchef Skogliga

Rätt trädslag och bättre beslut med fjärranalysdata

Till följd av den snabba teknikutvecklingen finns det nu möjlighet att med nya fjärranalysdata identifiera vilka trädslag som växer på en viss plats. Det visar Arvid Axelsson i sin doktorsavhandling

E-Tools: Evidensbaserat kunskaps- och beslutsstöd för alternativa skötselstrategier

I E-Tools lyssnar forskare från olika ämnesområden in på utmaningar och önskemål från skogsägare och skogsförvaltare, förbättrar tillväxtmodeller för hyggesfritt som används i Heureka och utvärderar

Branddrabbad provins i Sydkorea tar experthjälp av SLU

Så kan trio från Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå hjälpa provinsstad i Sydkorea att bekämpa svårstoppade bränder. Några av Sveriges lantbruksuniversitets skogsbrandsexperter är inbjudna att

Disputation Ivan Huuva

Estimation of change in forest variables using synthetic aperture radar charlotta.bergstrom@slu.se Ivan Huuva försvarar sin avhandling "Estimation of change in forest variables using synthetic

Nya sätt att ta stickprov vid miljöövervakning

För att kunna fatta välinformerade beslut som påverkar naturen och naturresurserna krävs pålitlig information om det nuvarande tillståndet. Sådan information grundar sig ofta på

Disputation Arvid Axelsson

Tree Species Classification : Analyzing Multitemporal Satellite Imagery and Multispectral Airborne Laser Scanning Data charlotta.bergstrom@slu.se Arvid Axelsson försvarar sin avhandling "Tree

Loading…