Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig resurshushållning


Det finns 242 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig resurshushållning:

Workshop: Hur kan vi bruka våra skogar med markens bästa i åtanke?

markmiljo-webb@slu.se Välkommen till en workshop på temat "How do we manage our productive forests soil-smart?" arrangerad av EU-projektet PREPSOIL. Eventet riktar sig till skogsforskare,

Effekter av restaureringsåtgärder i Europeiska skogar

På flera platser runt om i Europa pågår restaurering av skogliga ekosystem för att skapa livsmiljöer för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Forskare vid avdelningen för Skoglig fjärranalys har

Tre trender i den svenska skogen enligt SLU Riksskogstaxeringen

Tillväxttakten i svensk skog har efter en period av minskning nu ökat något. Virkesförrådet planar ut, och tallen har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym. Det är tre trender

Combining local and scientific knowledge benefits forest management

Hur, varför och för vem ska skogen skötas? Doktoranden Isabella Hallberg-Sramek identifierade dessa frågor som nyckelfrågor som ligger till grund för skogskonflikter och förväntningar på skogarna i

Skogsdatalabbets filserver vid SLU

Från skogsdatalabbets filserver vid SLU kan du ladda ner öppna data och kartprodukter. Från skogsdatalabbets filserver vid SLU kan du ladda ner öppna data och kartprodukter som har samlats in och

Söker tidiga angrepp av barkborrar med drönare

Nu pågår fältarbetet för fullt på SLU:s avdelning för skoglig fjärranalys, och ett projekt fokuserar på utbrott av granbarkborrar. Genom att kombinera mätningar av trädens savflöden med bilder från

Webinarium: Kolkartor

henrik.j.persson@slu.se SLU lanserar kolkartor: en helt ny kartprodukt över kolförråd i marken. Med data och kartor om kolförråd och kolsänkor kan markägare skapa underlag för att ta fram

Nu kan kommuner och markägare få koll på kol i skog och mark på egen hand

Med hjälp av data och kartor om kolförråd och kolsänkor i skog och mark kan kommuner och andra markägare skapa underlag som kan användas för att ta fram strategier för hur klimatpåverkan i samband

Slutsatser från brandwebinarium

Under SLU:s webinarium om en nationell branddatabas stod det klart att en sak är av särskilt stor vikt: ett tydligt uppdrag från regeringen. Den 20 april genomförde SLU ett webinarium ( se

Nya öppna skogliga data från nationella laserskanningen

För första gången släpper SLU lasermetriker som kan möjliggöra nya skogliga innovationer inom AI, biologisk mångfald och kontinuitetsskogsskötsel. Just nu genomför Lantmäteriet den andra nationella

Utvinna bioenergi från skogen – vad snackar alla om?

Hur klimatsmart det är att använda bioenergi diskuteras flitigt. Men vad är det som diskuteras? Vad är bakgrunden? Här reder vi ut lite begrepp och fakta som debatteras. Vad bränner vi? Biobränslen

Webinarium: Riksskogstaxeringen - Skogsdata 2023

Webinarium: Skogsdata 2023 henrik.j.persson@slu.se I slutet av maj släpps ny statistik från SLU Riksskogstaxeringen och samtidigt publiceras rapporten Skogsdata 2023. Program Nyheter i den

Loading…