Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skoglig resurshushållning


Det finns 435 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig resurshushållning:
Statistics III: Regression Analysis

Statistics III: Regression Analysis

Statistics III: Regression analysis, 4HP Kursen ges i Umeå 1 oktober - 4 november 2019. Kursen ges på engelska, för mer information inklusive kursplan klicka här. Umeå Anmälning till kursen

Statistics III: Regression Analysis

Statistics III: Regression Analysis

Statistics III: Regression analysis, 4HP Kursen ges i Umeå 1 oktober - 4 november 2019. Kursen ges på engelska, för mer information inklusive kursplan klicka här. Umeå Anmälning till kursen

Statistics III: Regression Analysis

Statistics III: Regression Analysis

Statistics III: Regression analysis, 4HP Kursen ges i Umeå 1 oktober - 4 november 2019. Kursen ges på engelska, för mer information inklusive kursplan klicka här. Umeå Anmälning till kursen

Klimatet styr olika trädsymbiosers globala utbredning

Vilken typ av symbios som är vanligast mellan trädrötter och svampar eller bakterier i en viss region styrs av klimatfaktorer. Det visar en ny kartläggning som bygger på uppgifter som samlats in från

Klimatet styr olika trädsymbiosers globala utbredning

Vilken typ av symbios som är vanligast mellan trädrötter och svampar eller bakterier i en viss region styrs av klimatfaktorer. Det visar en ny kartläggning som bygger på uppgifter som samlats in från

SRH Seminar: Forest defoliation estimation using single-scan TLS data and a new method of equiangular sectorial voxelization developed during this process

SRH Seminar: Forest defoliation estimation using single-scan TLS data and a new method of equiangular sectorial voxelization developed during this process

SRH Seminar: Forest defoliation estimation using single-scan TLS data and a new method of equiangular sectorial voxelization developed during this process emma.sandstrom@slu.se Open seminar At 

Installationsföreläsningar Umeå 2019

Installationsföreläsningar Umeå 2019

Installationsföreläsningar Umeå 2019 pia.schultz@slu.se Årets nya professorer vid fakulteten för skogsvetenskap, SLU Umeå, håller sina installationsföreläsningar fredag den 24 maj. Föreläsningarna

Installationsföreläsningar Umeå 2019

Installationsföreläsningar Umeå 2019

Installationsföreläsningar Umeå 2019 pia.schultz@slu.se Årets nya professorer vid fakulteten för skogsvetenskap, SLU Umeå, håller sina installationsföreläsningar fredag den 24 maj. Föreläsningarna

Installationsföreläsningar Umeå 2019

Installationsföreläsningar Umeå 2019

Installationsföreläsningar Umeå 2019 pia.schultz@slu.se Årets nya professorer vid fakulteten för skogsvetenskap, SLU Umeå, håller sina installationsföreläsningar fredag den 24 maj. Föreläsningarna

Skogsbränder

I och med de stora bränderna i svenska skogar har många frågor uppkommit på ämnet skogsbränder. Vad orsakar en skogsbrand? Vilka skogar är mest benägna att brinna? Hur klarar träden och växterna

Publikationer

Publikationer

Rapporter och vetenskapliga artiklar Kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker med och utan miljöersättning . 2017. Glimskär, A., Berg, Å., Żmihorski, M., Cronvall, E., Eriksson, Å. Red: Karlsson

Forskarutbildning

Forskarutbildning

Vi bedriver forskarutbildning inom Skoglig fjärranalys. Exempel på aktuella avhandlingsteman är: Klassning av trädslag med t.ex. multispektral laserskanning eller tidsserier av satellitbilder