Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skoglig resurshushållning


Det finns 528 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig resurshushållning:
Hur kan insikter om skogsägarens drivkrafter forma marknadssegmentering och säljstrategier?

Hur kan insikter om skogsägarens drivkrafter forma marknadssegmentering och säljstrategier?

Hur kan insikter om skogsägarens drivkrafter forma marknadssegmentering och säljstrategier? elias.andersson@slu.se Presentation och diskussion med Kerstin Dafnäs (konsult verksamhetsutveckling och

Alla systemperspektiv behövs

Alla systemperspektiv behövs

Varje aktör utgår från sitt eget perspektiv i fråga om skogens klimatnytta och det är därför viktigt att beslutsfattare ser till att relevanta systemperspektiv säger Sten B Nilsson i Altinget

Alla systemperspektiv behövs

Alla systemperspektiv behövs

Varje aktör utgår från sitt eget perspektiv i fråga om skogens klimatnytta och det är därför viktigt att beslutsfattare ser till att relevanta systemperspektiv säger Sten B Nilsson i Altinget

Gröna multisensoriska inomhusmiljöer för ökat välbefinnande

Idag är alla överens om att gröna utomhusmiljöer är bra för vår hälsa, men när städer förtätas minskar möjligheterna att vistas i gröna stadsmiljöer. I Sverige med våra långa vintrar tillbringar vi

Skogsdoktorn -podden om doktorander som forskar om skog.

BECFOR forskarskola lanserar en serie nyhetsbrev och podcast-avsnitt för att visa den bredd av kompetens som finns och som skapas under forskarutbildningarna. I år blir det inga exkursioner och inga

Skogsdoktorn -podden om doktorander som forskar om skog.

BECFOR forskarskola lanserar en serie nyhetsbrev och podcast-avsnitt för att visa den bredd av kompetens som finns och som skapas under forskarutbildningarna. I år blir det inga exkursioner och inga

Hur kan insikter om skogsägarens drivkrafter forma marknadssegmentering och säljstrategier?

Hur kan insikter om skogsägarens drivkrafter forma marknadssegmentering och säljstrategier?

Hur kan insikter om skogsägarens drivkrafter forma marknadssegmentering och säljstrategier? elias.andersson@slu.se Presentation och diskussion med Kerstin Dafnäs (konsult verksamhetsutveckling och

Hur kan insikter om skogsägarens drivkrafter forma marknadssegmentering och säljstrategier?

Hur kan insikter om skogsägarens drivkrafter forma marknadssegmentering och säljstrategier?

Hur kan insikter om skogsägarens drivkrafter forma marknadssegmentering och säljstrategier? elias.andersson@slu.se Presentation och diskussion med Kerstin Dafnäs (konsult verksamhetsutveckling och

Kenneth Olofsson

Kenneth Olofsson

Docent i fjärranalys vid institutionen för skoglig resurshushållning med fokus på att utveckla och utvärdera nya algoritmer i bildanalys och signalbehandling för extrahering av skoglig information ur

Tätortsnära skog – utveckling och skogsskötsel med många mål

Tätortsnära skog – utveckling och skogsskötsel med många mål

Tätortsnära skog – utveckling och skogsskötsel med många mål parvin.mazandarani@slu.se Seminarium Fotograf: Saga Björkebäck I den tätortsnära skogen möter den byggda miljön, med dess invånare,

Skogliga målbilder och planering i klimatförändringstider

Skogliga målbilder och planering i klimatförändringstider

Doktoranderna Patrik Ulvdal och Teresa Fustel diskuterar hur vi kan förhålla oss till risker och säkerheter, vad klimatförändringar innebär för skoglig planering i podcasten skogsdoktorn. ” Patrik

Skogliga målbilder och planering i klimatförändringstider

Skogliga målbilder och planering i klimatförändringstider

Doktoranderna Patrik Ulvdal och Teresa Fustel diskuterar hur vi kan förhålla oss till risker och säkerheter, vad klimatförändringar innebär för skoglig planering i podcasten skogsdoktorn. ” Patrik

Loading…