Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig resurshushållning


Det finns 174 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig resurshushållning:

Skogsdata2022

Virkesförrådet i den svenska skogen ökar fortfarande, men nu i betydligt långsammare takt än tidigare. SLU Riksskogstaxeringen inventerar årligen skog och mark i hela landet. Idag presenteras

Webbinarium: Skogsdata

Webbinarium: Skogsdata 2022 - Ny statistik och kunskapsunderlag om formellt skyddad skog emma.sandstrom@slu.se SLU Riksskogstaxeringen inventerar årligen skog och mark i hela landet och varje år

Disputation Alex Appiah Mensah

Growth trends and site productivity in boreal forests under management and environmental change: insights from long-term surveys and experiments in Sweden charlotta.bergstrom@slu.se Alex Appiah

Planering och analys med Heurekasystemet - ett skogligt beslutsstödsystem

Distanskursen är perfekt för dig som vill lära dig att använda programvarorna i det skogliga beslutsstödsystemet Heureka, och även studera vetenskapliga teorier inom skoglig planering. Om du redan är

Skogliga skattningar

En viktig del av fjärranalysverksamheten är att kontinuerligt utveckla metoder för att ta fram nationella rasterdatabaser med beräknade variabler. En del av fjärranalysverksamheten är att utveckla

Jubilerande samarbete mellan experter

Experter från flera olika organisationer gick samman för 20 år sedan för att arbeta med utsläpp. Idag kan samarbetet SMED, Svenska Miljöemissionsdata se tillbaka på ett arbete som blivit ett

Digital fotogrammetri

Digital fotogrammetri ger möjligheten att från överlappande fotografier skapa tredimensionella (3D) punktmoln. Fotogrammetri är grekiska för att ”mäta med ljus”, där ljuset är det från marken och

Tree Retention

The practice of retaining single trees and parts of stands at clearfelling operations is becoming increasingly common in boreal and temperate regions, aiming to promote biodiversity and sustain

Mer om Skoglig fjärranalys

Vi arbetar med utveckling av fjärranalysmetoder för skogsbruk och miljöanalys. Vi är ca 20 personer som arbetar med forskning och utveckling av fjärranalys av skog och annan terrester vegetation.

Publikationer

Publikationer vid skoglig resurshushållning Publikationer vid institutionen för skoglig resurshushållning emma.sandstrom@slu.se Här visas en sammanställning av dom 400 senaste publikationerna vid

Forskning

Forskning vid skoglig resurshushållning Skoglig fjärranalys Skoglig inventering och sampling Skoglig planering Skoglig matematisk statistik Landskapsstudier Vi utvecklar metoder för att mäta

Om institutionen

Om institutionen Utbildning Forskning Miljöanalys Övriga ansvarsområden Här hittar du oss. Om Srh Hos oss kan du läsa grundkurser och forskarutbildningskurser inom våra olika ämnesområden. Vi

Loading…