Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig resurshushållning


Det finns 252 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig resurshushållning:

Årets trender i den svenska skogen enligt SLU Riksskogstaxeringen

Ökningen av virkesförrådet har avtagit, renlaven minskar men blåbärsrisets utbredning fortsätter att vara stabilt. Dessa trender framgår i den årliga officiella statistiken som Riksskogstaxeringen

Webbinarium: Nya kartor med information om skogens ålder, trädslag och skiktning

henrik.j.persson@slu.se Vi presenterar tre nya kartprodukter som har utvecklats av forskare vid SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU Befintliga nationella kartor med information om skogens ålder

Webbinarium: Skogsdata 2024

henrik.j.persson@slu.se Ny statistik och resultat från Riksskogstaxeringens artinriktade inventeringar. Foto: Andreas Palmén SLU Riksskogstaxeringen inventerar årligen skog och mark i hela landet

Publikationer

Rapporter och vetenskapliga artiklar Kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker med och utan miljöersättning . 2017. Glimskär, A., Berg, Å., Żmihorski, M., Cronvall, E., Eriksson, Å. Red: Karlsson

Lyssna på forskarna – men tänk själv!

Det är lätt att bli förvirrad i debatten om skogen och klimatet. Forskningen ger svar som ibland kan upplevas motstridiga. Men det ena eller andra behöver inte vara fel; svaren påverkas mycket av

SLU Riksskogstaxeringen prisad för sitt arbete med oberoende fakta om skogen

Riksskogstaxeringen har tagit emot utmärkelsen Träkronan för sitt långsiktiga arbete med att samla in och presentera oberoende fakta om den svenska skogens tillstånd. Programchef Cornelia Roberge ser

Design och metodik

700 ängs- och betesmarker fördelade över hela landet ingår i inventeringen. Varje år fältinventeras ungefär en femtedel av dessa. En inventerare går då längs så kallade transekter och räknar de

Design Fjällen ny

pernilla.christensen@slu.se

Publikationer

Rapporter och vetenskapliga artiklar Kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker med och utan miljöersättning . 2017. Glimskär, A., Berg, Å., Żmihorski, M., Cronvall, E., Eriksson, Å. Red: Karlsson

Vad inventeras

Ängs- och betesmarker Naturbetesmarker och slåtterängar hör till de mest artrika miljöerna i vårt land. Hävd, det vill säga skötsel med betande djur eller genom slåtter med skärande redskap är en

Om

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, inventerar sedan 2006 fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker över hela landet. Inventeringen är en del av miljöövervakningsprogrammet Uppföljning av

Analys och resultat Lövskogar

Sidan är under under uppbyggnad! Kontakta den programansvarige för förfrågningar om resultat och data (se nedan).

Loading…