Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skoglig resurshushållning

Vår verksamhet är inriktad på att kombinera forskning och fortlöpande miljöanalys med ämnesöverskridande projekt, vilket vi tror ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

Vy över sjö med ungskog i förgrunden. Foto.

Forskning

Vi vill att verksamheten inom våra ämnesområden aktivt ska medverka i utvecklingen av skogssektorn och övriga samhället, samtidigt som vi eftersträvar en stark internationell konkurrenskraft inom vår forskning. 

Publicerad: 04 mars 2021 - Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se
Loading…