Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för vilt, fisk och miljö


Det finns 815 sidor som är taggade med Institutionen för vilt, fisk och miljö:

Varmare vintrar ökar risken för utbrott av djurspridd sjukdom

Vintrarna i norr har blivit blötare och detta har lett till ökad spridning av sorkfebervirus bland gnagare, som orsakar zoonos-sjukdomen sorkfeber hos människor. Särskilt viktigt för antalet

Varmare vintrar ökar risken för utbrott av djurspridd sjukdom

Vintrarna i norr har blivit blötare och detta har lett till ökad spridning av sorkfebervirus bland gnagare, som orsakar zoonos-sjukdomen sorkfeber hos människor. Särskilt viktigt för antalet

#mastersofnature

#mastersofnature

Vill du plugga för en hållbar värld och bli en av framtidens experter inom skog, vilt och fisk? Ta chansen att studera vid skogsfakulteten som är rankad som nummer ett i världen ! Nyfiken på hur det

Månadens hjortmat

Månadens hjortmat

I början av varje månad lägger vi upp en ny månads hjortdiet. Älgko och mjölke under sommaren. Foto: Jörgen Wiklund Expanderbar meny: Foderkategorier Expanderbar meny: Begränsningar & dataanvändning

Så tycker svenskarna om stora rovdjur

För fjärde gången sedan 2004 har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet genomfört en omfattande undersökning för att få kunskap om svenskarnas attityder till björn, varg, lodjur, järv och

Så tycker svenskarna om stora rovdjur

För fjärde gången sedan 2004 har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet genomfört en omfattande undersökning för att få kunskap om svenskarnas attityder till björn, varg, lodjur, järv och

Blåfenad tonfisk

Blåfenad tonfisk

Den blåfenade tonfisken var nästan utrotad. Nu simmar den åter i svenska vatten! För att ta fram kunskap som kan bidra till en hållbar framtid för den blåfenade tonfisken bedriver SLU, Sveriges

SLU deltog under International Urban Wildlife Conference

International Urban Wildlife Conference (IUWC) anordnas vartannat år av Urban Wildlife Working Group i Nordamerika-baserade Wildlife Society. I år var hela evenemanget virtuellt och ägde rum den 25-

SLU deltog under International Urban Wildlife Conference

International Urban Wildlife Conference (IUWC) anordnas vartannat år av Urban Wildlife Working Group i Nordamerika-baserade Wildlife Society. I år var hela evenemanget virtuellt och ägde rum den 25-

Sacred Cow

Sacred Cow

Animalieproduktionens roll i ett hållbart livsmedelssystem futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium vid SLU med reflektioner och diskussioner om animalieproduktionens roll i ett hållbart

Vilka naturvårdsmetoder är bäst för att gynna pollinatörer och nedbrytare?

Vilda bin och andra pollinatörer är i dag hotade. Det är även många av de insekter och svampar som bryter ned döda träd. Dessa organismer ingår i ekologiska nätverk som behövs för att skogens

Vilka naturvårdsmetoder är bäst för att gynna pollinatörer och nedbrytare?

Vilda bin och andra pollinatörer är i dag hotade. Det är även många av de insekter och svampar som bryter ned döda träd. Dessa organismer ingår i ekologiska nätverk som behövs för att skogens

Loading…