Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för vilt, fisk och miljö


Det finns 192 sidor som är taggade med Institutionen för vilt, fisk och miljö:

Fiskodling i norr - en livsmedelsproduktion med miljöpotential

Projektet syftar till att undersöka hur röding och regnbågslax kan odlas på ett uthålligt vis i befintliga kraftverksdammar i Norrlands inland – utifrån ett biologiskt, ekologiskt, socialt och

Kvinnomaraton - Symposium for women in research

Kvinnomaraton - Symposium för kvinnliga forskare markmiljo-webb@slu.se Är du en kvinnlig forskare som är intresserad av att träffa andra kvinnliga forskare för att nätverka och diskutera gemensamma

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

utlysningen IDA3 tillfalle2

Utlysningen från Interdisciplinary Academy – frågestund och matchningar futurefood@slu.se Välkommen till ett lunch-webbinarium om utlysningen av den nya omgång av Interdisciplinary Academy (IDA),

utlysningen IDA3 tillfalle1

Utlysningen från Interdisciplinary Academy – frågestund och matchningar futurefood@slu.se Välkommen till ett lunch-webbinarium om utlysningen av den nya omgång av Interdisciplinary Academy (IDA),

Kandidatarbete

Är du intresserad av biologisk mångfald, vilda djurs rörelsemönster eller hur vilt och fisk kan förvaltas på ett hållbart sätt? Vi har ett brett utbud av kandidatarbeten i ämnena skogs­vetenskap och

Examensarbete

Vill du jobba i skog, arktiska miljöer, Afrikas savanner eller Borneos regnskog? Vill du arbeta med historiska data eller sammanställa geografiska data? Eller jobbar du kanske hellre i labb med

Presskontakter

Vi skapar kunskap som stödjer en hållbar användning av naturresurser i en snabbt föränderlig värld. Vi arbetar för att bättre förstå samspelet mellan växter, djur och människor världen över. För dig

Nytt forskningsprogram studerar djurs reproduktion i ett föränderligt klimat

Tidpunkten när vilda djur får sina ungar är tajmad till vegetationens mest näringsrika period. Vad händer när våren kommer allt tidigare? I ett nytt forskningsprogram ska forskare vid SLU studera

Kan skjuta färre vildsvin och ändå minska skadorna

När det blir många vildsvin i ett område överanvänder de åkrar i sin jakt på mat. För förvaltningen innebär det att man inte behöver skjuta lika många vildsvin för att minska skadorna väsentligt. Det

Zooekologi

Vi studerar ekologin hos vilda djur; däggdjur och fåglar, och de olika sätt de påverkar ekosystem och samhällen. Vi samarbetar med aktörer över hela världen för att omsätta våra resultat i

Kortare snöperioder fara för djur i vinterskrud

Den här vintern är snörik men antalet dagar med snö har minskat dramatiskt de senaste decennierna. I en ny studie har forskare experimentellt jämfört risken att upptäckas av rovdjur beroende på om

Loading…