Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för vilt, fisk och miljö


Det finns 744 sidor som är taggade med Institutionen för vilt, fisk och miljö:
Disputation Christian Fohringer

Disputation Christian Fohringer

Adaptions of mobile ungulates in a changing North charlotta.bergstrom@slu.se Christian Fohringer försvarar sin avhandling "Adaptions of mobile ungulates in a changing North" den 19 mars 2021.

Disputation Christian Fohringer

Disputation Christian Fohringer

Adaptions of mobile ungulates in a changing North charlotta.bergstrom@slu.se Christian Fohringer försvarar sin avhandling "Adaptions of mobile ungulates in a changing North" den 19 mars 2021.

Ny forskning ska utveckla ett varningssystem för sjukdomsutbrott

Mer än 60 procent av de infektionssjukdomar vi har i dag kommer från djur, de flesta från vilda djur. I ett nytt forskningsprojekt kombineras flera vetenskapliga discipliner för att ta fram kunskap

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister fomaredaktion@slu.se Hösten 2020 utnämnde rektor SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Den 11 och 12 maj kommer de att hålla öppna,

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer

Hur bedrivs fisk- och viltskötsel mest framgångsrikt? Vilka är de aktuella utmaningarna? Efter avslutad kurs kommer du som student att kunna planera en hållbar skötsel av utvalda fisk- och viltarter.

Ny forskning ska utveckla ett varningssystem för sjukdomsutbrott

Mer än 60 procent av de infektionssjukdomar vi har i dag kommer från djur, de flesta från vilda djur. I ett nytt forskningsprojekt kombineras flera vetenskapliga discipliner för att ta fram kunskap

Gemensam skötsel av skog och vilt kan ge mindre betesskador

Vilka hjortdjur och hur mycket föda som finns i ett område är avgörande för mängden skador på tall i ungskog. Det visar en ny avhandling från SLU som belyser vikten av en gemensam förvaltning av skog

Gemensam skötsel av skog och vilt kan ge mindre betesskador

Vilka hjortdjur och hur mycket föda som finns i ett område är avgörande för mängden skador på tall i ungskog. Det visar en ny avhandling från SLU som belyser vikten av en gemensam förvaltning av skog

Hållbart nyttjande av naturresurser

Hur kan vi nyttja naturresurser på ett hållbart sätt? Vilka är konflikterna som kan uppstå när olika intressen kolliderar? Var med och undersök detta med oss i denna kurs! CTA Till anmälan! Sommaren

Disputation Sabine Pfeffer

Disputation Sabine Pfeffer

Impacts of multi-species deer communities on boreal forests across ecological and management scales charlotta.bergstrom@slu.se Sabine Pfeffer försvarar sin avhandling "Impacts of multi-species deer

Examensarbete

Vill du jobba i skog, arktiska miljöer, Afrikas savanner eller Borneos regnskog? Vill du arbeta med historiska data eller sammanställa geografiska data? Eller jobbar du kanske hellre i labb med

Loading…