Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för vilt, fisk och miljö


Det finns 402 sidor som är taggade med Institutionen för vilt, fisk och miljö:

Skrämselljud kan rädda skörden från viltskador

Skärmselljud kan hålla borta klövvilt från åkrar och därmed minska betesskador på viktiga grödor. Det visar en ny studie från SLU där forskare undersökt hur dovhjort, älg, rådjur, kronhjort och

Nytt centrum mot skogsskador

Med en ordentlig förstärkning av krigskassan kraftsamlar SLU mot skogsskadorna. Det är allt från granbarkborrar till älgbete, från bränder till rotröta. Efter ett intensivt halvår börjar de flesta

SLU-forskare undersöker djurs betydelse för spridning av Covid-19

Kan vilda djur och husdjur ha en betydelse för att Covid-19 sprids och muterar? För att svara på den frågan behövs mer kunskap om ekologin kring Covid-19. Nu startar forskare från SLU och Umeå

Så kan skogsägare kompenseras för avsättningar

Skogsägare som får avsätta mycket skogsmark till naturvård skulle kunna kompenseras genom en fond som byggs upp av en produktionsrelaterad avgift menar forskare. Ett avgifts- och fondsystem skulle

Reglerade vattendrag kan få nytt liv – med liten energiförlust

Vattenkraft och levande vatten. Är det en ekvation som går ihop? Ja, ny forskning visar att vi genom att avvara en liten del i vattenkraftproduktionen kan skapa flöden som är bättre för livet i och

Månadens hjortmat

Älg på vintern. Foto: Jörgen Wiklund Expanderbar meny: Foderkategorier Expanderbar meny: Begränsningar & dataanvändning Januari Klicka för högupplöst bild. Så här mitt i vintern förändras inte så

Projektbaserad fördjupningskurs

Har du en frågeställning inom något av våra expertomården som du bara måste få grotta ner dig i? Eller kanske ett fält som du vill utforska i ett eget projekt med stöd av en erfaren handledare? Då är

Tillämpad populationsekologi

Varför växer vissa populationer medan andra minskar? Hur stor population krävs för att vi ska kunna vara säkra på att en art inte kommer att utrotas? Hur kan vi bäst välja mellan alternativa sätt att

Skogens djur

Vill du lära dig om skogens djur, deras släktskap, ursprung, biologi och utbredningsmönster i Sverige? Då är detta kursen för dig! I denna kurs kommer du att få studera djurarters biologi och deras

Fiskekologi

Vill du lära dig mer om fiskars beteende och livscykel? I kursen fiskekologi går vi igenom allt ifrån fiskars ofta fascinerande och långa vandringar till deras komplicerade reproduktionsbiologi.

De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - utmaningar

Undrar du hur framtiden kommer att se ut för vilda djur i Sverige och världen över? Några svar på detta har vi så klart inte, men vi kan hjälpa till att förstå hur förändringar i deras livsmiljö

Intensiva skogsbränder viktiga för biologisk mångfald och älgbete

Intensiva skogsbränder gynnar den biologiska mångfalden hos vedlevande skalbaggar och svampar, samt skapar gott om foder för älgar. Det visar en ny avhandling från SLU där långtidseffekterna av olika

Loading…