Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för vilt, fisk och miljö


Det finns 246 sidor som är taggade med Institutionen för vilt, fisk och miljö:

Webbinarier om naturvård i skog

SLU presenterar forskningsresultat som har betydelse för naturvården, särskilt i skog. Vi riktar oss framförallt till dig som arbetar med arbetar med naturvårdsfrågor men alla intresserade är

De skogliga impedimentens naturvärden

anna.lundmark@slu.se Skog med låg produktivitet, det vill säga skogliga impediment, utgör en stor del av den obrukade skogen i Sverige. Ändå har det varit oklart vilken betydelse dessa skogar har

Vi utvecklar nya sätt att gynna biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är hotad – både lokalt och globalt. För att skydda och återställa skadade ekosystem krävs kunskap. Vi forskar för att skapa kunskap om människans påverkan på ekosystem och

Restaureringsekologi

Vår forskning handlar om på vilket sätt olika naturvårdande insatser kan påverka arter, eller den miljö som arterna lever i. Detta gör vi ofta i samarbete med de som utför dessa insatser och vi

Nytt centrum mot skogsskador

Med en ordentlig förstärkning av krigskassan kraftsamlar SLU mot skogsskadorna. Det är allt från granbarkborrar till älgbete, från bränder till rotröta. Efter ett intensivt halvår börjar de flesta

Älg FAQ

På denna sida publicerar vi era frågor om älg tillsammans med svar från någon av SLU:s älgexperter. De nyaste frågorna läggs in överst på sidan. Ställ din fråga via knappen ovan eller på vår Facebook

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer

Hur bedrivs fisk- och viltskötsel mest framgångsrikt? Vilka är de aktuella utmaningarna? Efter avslutad kurs kommer du som student att kunna planera en hållbar skötsel av utvalda fisk- och viltarter.

Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning

Att arbeta med frågor om djur och natur i dag kräver mer än en kunskap om ekologi, det kräver också kunskap och intresse av människor. I kursen samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning får du

Skogens djur

Vill du lära dig om skogens djur, deras släktskap, ursprung, biologi och utbredningsmönster i Sverige? Då är detta kursen för dig! I denna kurs kommer du att få studera djurarters biologi och deras

De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - utmaningar

Undrar du hur framtiden kommer att se ut för vilda djur i Sverige och världen över? Några svar på detta har vi så klart inte, men vi kan hjälpa till att förstå hur förändringar i deras livsmiljö

Fiskekologi

Vill du lära dig mer om fiskars beteende och livscykel? I kursen fiskekologi går vi igenom allt ifrån fiskars ofta fascinerande och långa vandringar till deras komplicerade reproduktionsbiologi.

Västkustbor – håll utkik efter fisksändare på strandpromenaden

Får du syn på ett märkligt ballongformat föremål som ligger och guppar i strandkanten så kan det vara en sändare som suttit på en flera hundra kilo tung blåfenad tonfisk. Sändarna innehåller

Loading…