Hoppa till huvudinnehåll

Blåfenad tonfisk

Den blåfenade tonfisken var nästan utrotad. Nu simmar den åter i svenska vatten! För att ta fram kunskap som kan bidra till en hållbar framtid för den blåfenade tonfisken bedriver SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, forskning om den blåfenade tonfisken.

Två spön efter en båt på havet.

Erfarna fisketeam sökes till årets tonfiskmärkning

Med hjälp av erfarna fisketeam fångas de blåfenade tonfiskar som SLU:s forskare sedan utrustar med sändare. Nu är ansökan till årets tonfiskmärkningsprojekt öppen.

Nyheter

  • Fisketeam sökes till tonfiskforskning

    Forsakare mäter en blåfenad tonfisk på en båt. Efter att ha varit borta från Svenska vatten i nästan 50 år är nu den blåfenade tonfisken tillbaka. För att bättre kunna bevara och förvalta dessa stora rovfiskar samlar Sveriges lantbruksuniversitet sen några år tillbaka in data om beståndet genom att provta och märka fiskarna med sändare. Nu söker forskarna erfarna fisketeam till årets märkningsprojekt.
  • Första resultaten från tonfiskforskningen

    Forskare håller tonfisk i ett rep efter båt. De första resultaten från forskningsprojektet om blåfenad tonfisk visar att de enorma fiskarna gör långa vandringar i Atlanten, och att det förmodligen är samma tonfiskar som år efter år återvänder till våra vatten. Metoden med satellitsändare gör det också möjligt att avslöja tidigare okända lekområden.
Stor fisk i blått vatten.

Stöd SLU:s forskning om den blåfenade tonfisken

Vill du bidra till en ökad kunskap för den blåfenade tonfiskens framtid?
Nu finns möjlighet att stödja forskningen om blåfenad tonfisk. Här hittar du information om hur du går tillväga och vad vi använder forskningsdonationerna till.

Man slänger en stor fisk över bord

Forskning inom akvatisk ekologi

Överfiske, vattenkraft, övergödning, nya främmande arter, miljögifter och klimatförändringar tär hårt på våra vilda fiskbestånd. Flera arter är hotade, en del akut. Vid SLU Vilt, fisk och miljö arbetar vi för att ta fram ny kunskap som kan bidra till att hitta lösningar på dessa problem.

Kurser inom vilt, fisk och miljö

Vill du lära dig mer om skötsel och bevarande av vilda djur, fiskar och natur? Vi erbjuder kurser på både avancerad- och grundnivå.

Kvinna i fjällandskap. Foto.

Bidra till en hållbar framtid för världens fiskar och vilda djur

På SLU ger vi masterprogrammet Conservation and Management of Fish and Wildlife.

kvinna i vattendrag med håv i handen. Foto.

Bilden överst på sidan är fotad av Markus Lundgren, Sportfiskarna

Publicerad: 08 maj 2024 - Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se

Kontakter vid institutionen för vilt, fisk och miljö

Prefekt: Anders Alanärä 090-786 8215, 070-665 76 13
Stf prefekt: Anne-Maarit Hekkala 090-786 83 70, 072-242 97 13
Kommunikatörer: Susanna Bergström 090-786 8299, Ulla Ahlgren 090-786 8281

Postadress: Institutionen för vilt fisk och miljö, SLU, 901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå
Fakturaadress: SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07  Uppsala

Loading…