Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 121 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:

Bidra till framtidens grödor – lär dig att förstå fenotypning

Fenotypning är viktigt för den moderna växtförädlingen. Det ger möjlighet att mäta stora mängder egenskaper och därmed går det snabbare att ta fram nya sorter. Det finns stort behov av människor som

Sustainable systems for food, energy and biomaterials

Vår forskarskola syftar till att erbjuda bred kunskap och insikt i de tekniska, miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna av hållbara system utformade för produktion, bearbetning och användning

Bevattning av vall för högre skörd och bättre foder

lisa.beste@slu.se Välkommen på möte med SLU Fältforsk ämneskommittéer Vatten och Vall och grovfoder. Bevattningsförsök i vall på Lövsta, Gotland. Foto: Abraham Joel Att ha tillgång till bevattning

Insådda baljväxter som mellangröda gynnar flera ekosystemfunktioner

Ekologisk växtodling förlitar sig i stor utsträckning på ekosystemfunktioner som biologisk bekämpning och kvävefixering, men kunskapen om hur ekosystemfunktionerna ska kunna utnyttjas effektivt i

Hur och varför följer vi förändringar i jordbruksmark, och hur ska vi göra det i framtiden?

markmiljo-webb@slu.se De politiska initiativen för att stärka skyddet av jord och mark i Europa har ökat markant sedan EU-kommissionen under 2021 presenterade EU Soil Strategy for 2030. Ambitionerna

Rapport från Vallkonferens 2023

Den 7–8 februari hölls för fjärde gången en konferens om vall och bete på Ultuna. Nu kan du ladda ner rapporten från konferensen och ta del av nyheterna som forskare och andra presenterade.

Röbäcksdalens fältforskningsstation

På forskningsstationen utförs officiella sortförsök av vall, spannmål och potatis, samt flera olika långliggande försök med bland annat med olika gödslingsnivåer, jordbearbetningar och växtföljder.

Per Sandin i Filosofiska rummet

Bör djur ha politiska och lagliga rättigheter? Det är temat i avsnittet av radioprogrammet Filosofiska rummet som Per Sandin är med i. Per är lektor i bioetik och miljöetik vid institutionen för

Nytt-blad

Fakta för alla Institutionen har gett ut en egen serie faktablad sedan 1990-talet. Nytt-bladen är ett lättöverskådligt alternativ till de större och längre rapporterna. Här publicerar vi både

Talgoxar från stad och land föredrog olika sinnen när de letade mat

Talgoxarna kan lära sig att hitta mat lika snabbt med hjälp av färg- eller doftsignaler. Men när de kunde välja att leta mat med antingen färg eller doft prioriterade fåglarna olika sinnen beroende

Möte med SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder

lisa.beste@slu.se Välkommen till vårens sammanträde med SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder. På mötet fokuserar vi på samspelet mellan vallfoder och spannmål, inklusive spannmål med

Bete under nordliga förhållanden

Bete kan vara ett billigt foder och i takt med en allt längre växtsäsong förbättras förutsättningarna för ett ökat utnyttjande av denna resurs i nordliga områden. Dock finns inte många studier eller

Loading…