Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 84 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:
Går det att odla vårvete för hantverksmässig bakning i Jämtlands län?

Går det att odla vårvete för hantverksmässig bakning i Jämtlands län?

Amanda Halvarsson, student på agronom mark/växt-programmet redovisar sitt examensarbete som hon gjort vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Titel: Går det att odla vårvete för hantverksmässig bakning i Jämtlands län? - Student: ...

Sortförsök i oljelin 2013-07-18 R-län.jpg

FältForsks ämneskommittéer

Sortförsök i oljelin. Foto: Jannie Hagman Nya medarbetare i FältForsks ämneskommittéer Under hösten 2017 har FältForsks ämneskommittéer (ÄK) fått nya medarbetare: ÄK Jordbearbetning: Ordförande: Anders Larsolle, Institutionen för Energi ...

JV Kornets bladfläcksjuka s0001_177.jpg

FältForsks Ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd

Välkommen till vårmöte med FältForsks Ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd! Kommittéerna är öppna mötesplatser för alla som är intresserade av frågor inom ogräs och växtskydd. Grupperna arbetar med utveckling och forskningsformulering, ...

SLU_150827_3695_jsg vete.jpg

FältForsks Ämneskommitté Odlingsmaterial

Välkommen till vårmöte med FältForsks Ämneskommitté Odlingsmaterial! I Ämneskommittén Odlingsmaterial diskuterar vi frågor kring sorter, odlingsmaterial och provning. Kommittén är en mötesplats för alla som är intresserade av sortfrågor ...

Vete.jpg

Nytt odlingssystem kan minska ogräsmedel med 80 procent

Bra skörd av vete med mindre bearbetning och bekämpningsmedel. Illustration: Fredrik Saarkoppel Går det att minska bekämpningsmedel och jordbearbetning utan att det blir mer ogräs i grödan? Och samtidigt behålla ekonomisk lönsamhet i jordbruket? ...

eko3.0_broschyr_web.jpg

Nästa steg för ekologisk produktion - Eko 3.0

Den ekologiska produktionen ska öka, men hållbarheten behöver vässas. Workshop om framtida forsknings- och utvecklingsbehov. Anmäl dig här Diskussioner kring hur ekologiskt bör utvecklas förs internationellt inom initiativet "Organic 3.0", eller ...

hostvete-ingress.jpg

Lantbrukare och sortföreträdare ska få bättre information om grödsorter

Höstvete. Antalet försök i svensk sortprovning av jordbruksgrödor har minskat stadigt sedan 1980-talet. Numera är osäkerheten i resultaten ett problem för näringen. SLU har fått medel från SLF, Stiftelsen lantbruksforskning, för att utveckla ...

Henrik Eckersten.jpg

Framtidens odlingssystem kräver samarbete inom SLU

Henrik Eckersten Vi behöver nya och bättre odlingssystem för jordbruket. Och vi behöver också anpassa dagens odlingssystem till framtiden. Vilka passar bättre för den uppgiften än forskare vid SLU? I det arbetet skulle vi tjäna mycket på att ...

Effects of integrated pest management (IPM) on the population dynamics of the perennial weed species Cirsium arvense (L.) Scop

Effects of integrated pest management (IPM) on the population dynamics of the perennial weed species Cirsium arvense (L.) Scop

Jacob Varwi Tavaziva försvarar sin avhandling "Effects of integrated pest management (IPM) on the population dynamics of the perennial weed species Cirsium arvense (L.) Scop" den 19 december 2017, kl 13.00. Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14765/ ...

Growth performance, population dynamics and floristic diversity in willow cultivations

Growth performance, population dynamics and floristic diversity in willow cultivations

Monika Welc försvarar sin avhandling "Growth performance, population dynamics and floristic diversity in willow cultivations" den 20 december 2017, kl 9.00. Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14766/ - Respondent: MSc Monika Welc ...

Regional Växtodlings- och växtskyddskonferens

Regional Växtodlings- och växtskyddskonferens

Rådgivare, lärare, företagens personal m.fl. som är verksamma i Södermanland, Östergötland och Örebro län hälsas välkomna till årets Växtodlings- och växtskyddskonferens på Vreta Kluster. Programmet har utarbetats av ÖSFs försökskommitté ...

EXT_140324_5355_msn gödsling höstraps 880 pxl_v3.jpg

Ämneskommitté Växtnäring

Välkommen på möte med FältForsks Ämneskommitté Växtnäring! Vi kommer att diskutera aktuella frågor för försöksverksamheten inom växtnäringsområdet. Det kommer bli avstämning av resultat samt diskussion om nya frågeställningar bland ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7