Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 133 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:

Intensivt jordbruk ger mindre tillförlitlig ogräsbekämpning från fröätare

För att öka produktiviteten är jordbruket ofta beroende av intensiv användning av kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel. I en ny studie visar forskare att ett intensivt jordbruk gör att man

Mer om SITES

Generellt så har Röbäcksdalens infrastrukturer utmärkta förutsättningar för undervisning och tillämpade studier av odling av grödor, husdjursforskning, markforskning, klimatstudier, forskning kring

IDA2-KickOut

IDA: Tvärvetenskap för bättre naturresursförvaltning samt livsmedelsproduktion i takväxthus futurefood@slu.se Save the date: Välkommen till en inspirerande dag om tvärvetenskap i forskning och

Doktorsavhandling om hållbar växtproduktion anpassad till klimatförändringar

På torsdag disputerar Alessio Costa. I sin avhandling visar han hur variationer i växtföljden, alltså hur man växlar mellan olika grödor på sin åker, kan ge säkrare skördar och ökad hållbarhet i en

Så satsar SLU på livsmedelsforskning

En stor del av SLU:s forskning handlar om att få mat på bordet. Det är en ständigt aktuell fråga i samhället en tid med föränderligt klimat och behov av ökad livsmedelsberedskap. Hur satsar SLU på

Röbäcksdalens forskningsstationoch Röbäcksdalens forskningsladugård

Vi utför forskning och miljöövervakning inom en rad olika områden såsom jordbruksvetenskap,ekologi, klimatologi, fenologi, geokemi, biologi, agroekologi, markvetenskap, husdjursvetenskap,

Disp Alessio Costa

Diversifying crop rotations for sustainable production and climate change adaptation charlotta.eriksson@slu.se Alessio Costa försvara sin avhandling "Diversifying crop rotations for sustainable

Påverka EU:s agenda för forskning och policy som rör marken

Nu kan du som arbetar med markfrågor inom jordbruk bidra till utformningen av EU:s framtida forskningsfinansiering och policy för mark. Det gör du genom att besvara en anonym enkätundersökning senast

Möte med ÄK för växtnäring och vatten

lisa.beste@slu.se SLU Fältforsks ämneskommittéer för växtnäring och vatten inbjuder till gemensamt möte med tema organisk gödsel och recirkulerad växtnäring. Välkomna! Hälsningar, Helena Aronsson

Kvinnomaraton - Symposium for women in research

Kvinnomaraton - Symposium för kvinnliga forskare markmiljo-webb@slu.se Är du en kvinnlig forskare som är intresserad av att träffa andra kvinnliga forskare för att nätverka och diskutera gemensamma

Bidra till framtidens grödor – lär dig att förstå fenotypning

Fenotypning är viktigt för den moderna växtförädlingen. Det ger möjlighet att mäta stora mängder egenskaper och därmed går det snabbare att ta fram nya sorter. Det finns stort behov av människor som

Forskare studerar val av grödor med hjälp av svenska lantbrukares inrapporterade data

I sin första vetenskapliga publikation visar doktoranden Rafaelle Reumaux hur man kan använda Systemet för identifiering av jordbruksskiften (Land Parcel Identification System) för att studera

Loading…