Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 155 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med ämneskommitté Odlingsmaterial med tema SLU Grogrund! Ämneskommittén är en mötesplats för alla

Seminarium: Vall och grovfoder - forskning och sortprovning under fyra decennier

lisa.beste@slu.se Välkommen att delta på ett digitalt seminarium med Magnus Halling som arbetat med forskning och sortprovning av vallväxter och grovfoder i fyra decennier. 30 mars kommer Magnus att

Utveckling av sortprovning för ensilagemajs och utvärdering av MAISPROQ-modellen för svenska förhållanden

Målet med projektet var att skapa underlag till beslutsstöd (Decision Support System, DSS) för odling av ensilagemajs, baserat på sortval och riskmanagement. Arbetet har omfattat anpassning av en

Ortrud Jäck ny föreståndare för Sveriges sortprovning vid SLU

SLU och Sverige har fått en ny föreståndare för enheten som testar om nya sorter av grödor har tillräckligt bra egenskaper för att odlas i det svenska jordbruket. Ortrud Jäck, agronom och forskare,

Drylands Transform summing up 2021

Every year has its own challenges and this year Covid-19 has been one of them. However, during 2021 Drylands Transform has started work in four study sites in the borders of Kenya and Uganda and the

Fröätare hjälper oss att bekämpa ogräs på åkern

Många smågnagare och jordlöpare gillar att äta ogräsfrön och det har vi nytta av i jordbruket. Ny forskning på SLU visar att dessa fröätare kan minska populationen av ogräs – i det här fallet

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen på möte med ämneskommitté Växtnäring med tema växtnäringsförsök för ekologisk odling! Syftet med mötet är att diskutera 1)

POSTPONED: Nationella växtskyddskonferensen 2021

cajsa.lithell@slu.se Vänligen notera att konferensen har flyttats tilll 2022 pga den pågående pandemin. Konferensen kommer samla forskare, intresseorganisationer, myndigheter, företag och andra

Fältförsök SLU Uppsala

SLU Lövsta fältforskningsstation driver ett 100-tal jordbruksvetenskapliga fältförsök på flera platser runt Uppsala. Många av försöken ingår i forskningsprojekt vid SLU men vi välkomnar även uppdrag

Anneli Lundkvist, växtodling

Anneli Lundkvist är expert inom växtproduktion med inriktning mot reglering av ogräs.

padilso

I ett nytt projekt ska forskare på SLU tillsammans med ekologiska lantbrukare utveckla odlingssystem där sojaböna och lupin ingår. I dag är det inga stora grödor i Sverige men det finns många skäl

Dela din forskning på Vetenskapsfestivalen SciFest i mars!

På SciFest i mars har du chansen att visa upp din forskning för skolelever och allmänhet. Räkna med många frågor och spännande diskussioner. Allt du behöver är en rolig aktivitet. Och erfarenheten

Loading…