Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 311 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:
Fake eller fakta om mat? Kl 16

Fake eller fakta om mat? Kl 16

Fake eller fakta om mat? Kl 16 rebecca.rikner@slu.se Almedalsveckan, Almedalen, SLU Future Food, Vi zoomar in diskussionen om fake news, matmyter och ifrågasättande av etablerad kunskap på

Växtskyddskonferens2018

Växtskyddskonferens2018

Växtskyddskonferens 2018 Växtskyddskonferens Katja.Fedrowitz@slu.se Nationella Växtskyddskonferens på SLU Ultuna, Uppsala i Sverige, november 2018. Lantbruk – skog – trädgård SLU och

Evolutionary modelling: from trees to bumble bees

Evolutionary modelling: from trees to bumble bees

Magnus Lind, institutionen för naturgeografi på Stockholms universitet. Läs mer om seminariet på engelska. Tammsalen, Ekologicentrum Uppsala

Evolutionary modelling: from trees to bumble bees

Evolutionary modelling: from trees to bumble bees

Magnus Lind, institutionen för naturgeografi på Stockholms universitet. Läs mer om seminariet på engelska. Tammsalen, Ekologicentrum Uppsala

Utveckling av sortprovning för ensilagemajs och utvärdering av MAISPROQ-modellen för svenska förhållanden

Målet med projektet var att skapa underlag till beslutsstöd (Decision Support System, DSS) för odling av ensilagemajs, baserat på sortval och riskmanagement. Arbetet har omfattat anpassning av en

Lyckad invigning av Lövsta fältforskningsstation

SLU har nu invigt Lövsta fältforskningsstation öster om Uppsala med både bandklippning och lunch i det allra vackraste väder. Lövsta fältforskningsstation är en stor och långsiktig satsning av

Resursallokering i jordbruket, AgResource

Resursallokering i jordbruket, AgResource

Ökad effektivitet i jordbruksgrödors resursanvändning är en högt prioriterad fråga inom jordbruksforskningen. Odlingssystem med fleråriga (perenna) grödor kan utnyttja många resurser mer effektivt än

Lyckad invigning av Lövsta fältforskningsstation

SLU har nu invigt Lövsta fältforskningsstation öster om Uppsala med både bandklippning och lunch i det allra vackraste väder. Lövsta fältforskningsstation är en stor och långsiktig satsning av

Fältförsök SLU Uppsala

Lövsta fältforskningsstation driver ett 70-tal jordbruksvetenskapliga fältförsök på flera platser runt Uppsala. Många av försöken ingår i forskningsprojekt vid SLU men vi välkomnar även uppdrag från

En miljon planterade träd ger ny kunskap om betydelsen av mångfald

SLU är en del av världens största nätverk för fältförsök som undersöker betydelsen av biologisk mångfald (TreeDivNet). Hittills har över 1 115 000 träd planterats inom nätverket, varav 6 500 träd

En miljon planterade träd ger ny kunskap om betydelsen av mångfald

SLU är en del av världens största nätverk för fältförsök som undersöker betydelsen av biologisk mångfald (TreeDivNet). Hittills har över 1 115 000 träd planterats inom nätverket, varav 6 500 träd

Slätte Ekodag

Slätte Ekodag

Slätte Ekodag janne.nordlund.othen@slu.se Välkommen till en av Sveriges största Ekomässor. Den 19 juni 2018 kommer nästa kunskapsbaserade mässarrangemang gå av stapeln. Vi laddar för en fullspäckad