Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 445 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:
Ylva Nyberg disp

Ylva Nyberg disp

Smallholder farm management and priorities : balancing productivity, livelihood, climate adaptation and ecosystem services eva.andersson.bjorkman@slu.se Ylva Nyberg försvarar sin avhandling "

Ny filmserie - Growing Beyond Monoculture

SLU är med i tre filmer om hur blandade grödor på fältet kan bidra till ett hållbart jordbruk. Det är ett sätt för det internationella forskningsprojektet DIVERSify att berätta om sina resultat för

Ny filmserie - Growing Beyond Monoculture

SLU är med i tre filmer om hur blandade grödor på fältet kan bidra till ett hållbart jordbruk. Det är ett sätt för det internationella forskningsprojektet DIVERSify att berätta om sina resultat för

Småskaliga jordbrukare i Afrika

Småskaliga jordbrukare i Afrika söder om Sahara är bland de mest sårbara för klimatförändringar. Men de har samtidigt stora möjligheter att kunna förbättra sin produktion. Dessa bönder lever på

Ylva Nyberg disp

Ylva Nyberg disp

Smallholder farm management and priorities : balancing productivity, livelihood, climate adaptation and ecosystem services eva.andersson.bjorkman@slu.se Ylva Nyberg försvarar sin avhandling "

Torka och höga temperaturer minskade skogens tillväxt i stora delar av landet

I södra halvan av Sverige kan skogen bli mindre produktiv i ett varmare och torrare klimat, medan den längre växtsäsongen kan öka produktiviteten längre norrut. Det visar en studie från SLU som

Biotechnology for Sustainability – Slutrapport från Mistra Biotech 2012-2020

Mistra Biotech är ett forskningsprogram som har arbetat i åtta år för att främja användningen av modern bioteknik för ett mer hållbart lantbruk. Vi har gjort detta på en bred basis och bedrivit

Biotechnology for Sustainability – Slutrapport från Mistra Biotech 2012-2020

Mistra Biotech är ett forskningsprogram som har arbetat i åtta år för att främja användningen av modern bioteknik för ett mer hållbart lantbruk. Vi har gjort detta på en bred basis och bedrivit

Torka och höga temperaturer minskade skogens tillväxt i stora delar av landet

I södra halvan av Sverige kan skogen bli mindre produktiv i ett varmare och torrare klimat, medan den längre växtsäsongen kan öka produktiviteten längre norrut. Det visar en studie från SLU som

Utveckling av sortprovning för ensilagemajs och utvärdering av MAISPROQ-modellen för svenska förhållanden

Målet med projektet var att skapa underlag till beslutsstöd (Decision Support System, DSS) för odling av ensilagemajs, baserat på sortval och riskmanagement. Arbetet har omfattat anpassning av en

dammar

På många håll i världen sjunker grundvattnet eftersom grödorna bevattnas under torra år. Att anlägga dammar är mer hållbart på längre sikt. Men lantbrukare som investerar i en damm kan tjäna mindre

dammar

På många håll i världen sjunker grundvattnet eftersom grödorna bevattnas under torra år. Att anlägga dammar är mer hållbart på längre sikt. Men lantbrukare som investerar i en damm kan tjäna mindre

Loading…