Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 82 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:

Prediktion i seriesammanställningar

Prediktion i seriesammanställningar av sortförsök lisa.beste@slu.se Välkommen att delta på ett seminarium om den nya statistiken i seriesammanställningarna. I höst kommer vi att redovisa

Sustainable systems for food, energy and biomaterials

agnes.soto@slu.se medium Sustainable systems for food, energy and biomaterials (SSFEB) Vår forskarskola syftar till att erbjuda bred kunskap och insikt i de tekniska, miljömässiga, ekonomiska och

Policyworkshop - Carbon Farming

amanda.oberg@slu.se Välkommen till en policyworkshop som kommer att utforska hur befintlig vetenskaplig kunskap både kan informera och hjälpa till att forma carbon farming och utveckling av

Fältförsök SLU Uppsala

SLU Lövsta fältforskningsstation driver ett 100-tal jordbruksvetenskapliga fältförsök på flera platser runt Uppsala. Många av försöken ingår i forskningsprojekt vid SLU men vi välkomnar även uppdrag

SLU Fältforsks Ämneskommitté vall och grovfoder

SLU Fältforsks Ämneskommitté vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till fältvisning på Lantmännens Förädlingsstation Svalöv och till workshop med SLU Grogrund Ämneskommittén är en

SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten

Mellangrödor - från fältet till uppföljning av övergödnings- och klimatmål Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till seminarium med SLU Fältforsk ämneskommitté Vatten! Ämneskommitté Vatten är en

Vallkonferens 2023

Vallkonferens 2023 marie.liljeholm@slu.se Spara datumet! Mer info inom kort. Den viktigaste grödan för den som producerar foder åt idisslare och hästar är vallen. På Vallkonferensen kan alla

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte och försöksresa med SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd! Flyghavre. Mötet och

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd

Save the date! SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd! Bladfläcksjuka hos korn.

Nationella växtskyddskonferensen 2022

Nationella växtskyddskonferensen 2022 Nationella växtskyddskonferensen 2022 cajsa.lithell@slu.se Nationella växtskyddskonferens Välkommen till den nationella växtskyddskonferensen 2022!

Agroforestrykonferens

Agroforestrykonferens partnerskapalnarp@slu.se Agroforestry Sverige arrangerar en tredagarskonferens på SLU i Alnarp 2022, där några av landets mest drivande personer inom utvecklingen av svensk

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder2022

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med ämneskommitté Vall och grovfoder med tema socker i vallfoder! Ämneskommittén är en mötesplats för

Loading…