Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 406 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:
FältForsks ämneskommittéer Ogräs, Växtskydd, Jordbearbetning och Odlingssystem

FältForsks ämneskommittéer Ogräs, Växtskydd, Jordbearbetning och Odlingssystem

FältForsks ämneskommittéer Ogräs, Växtskydd, Jordbearbetning och Odlingssystem Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommittéer Ogräs, Växtskydd, Jordbearbetning och

SLU:s webbtjänst hjälper dig med ogräsen

Kämpar du med ogräs på din åker eller i ditt trädgårdsland? Ta hjälp av webbtjänsten Ogräsrådgivaren. SLU har gjort om tjänsten, så att den bland annat är lättare att använda i fält. Med hjälp av

SLU:s webbtjänst hjälper dig med ogräsen

Kämpar du med ogräs på din åker eller i ditt trädgårdsland? Ta hjälp av webbtjänsten Ogräsrådgivaren. SLU har gjort om tjänsten, så att den bland annat är lättare att använda i fält. Med hjälp av

Växter tjuvlyssnar på varandra

Växters kommunikation mellan varandra kan både ha betydelse för hur olika sortblandningar står emot skador från insekter, hur snabbt plantorna växer och hur effektiv de utnyttjar resurser. Det visar

Växter tjuvlyssnar på varandra

Växters kommunikation mellan varandra kan både ha betydelse för hur olika sortblandningar står emot skador från insekter, hur snabbt plantorna växer och hur effektiv de utnyttjar resurser. Det visar

Växternas kommunikation i sortblandningar kan användas för ökad hållbarhet i jordbruket

Det kemiska samspelet mellan olika kornsorter kan utnyttjas för att minska behovet av kemiska bekämpningsmedel och gödsel, enligt en avhandling från SLU. Iris Dahlin har visat att när man odlar två

Fältförsök SLU Uppsala

Lövsta fältforskningsstation driver ett 70-tal jordbruksvetenskapliga fältförsök på flera platser runt Uppsala. Många av försöken ingår i forskningsprojekt vid SLU men vi välkomnar även uppdrag från

Tammseminarium: Plant-plant and plant-environment interactions for sustainable production systems

Tammseminarium: Plant-plant and plant-environment interactions for sustainable production systems

Välkommen till James Ajals halvtidsseminarium. Mer information på engelska. Tammsalen Ekologicentrum Uppsala

Tammseminarium: Plant-plant and plant-environment interactions for sustainable production systems

Tammseminarium: Plant-plant and plant-environment interactions for sustainable production systems

Välkommen till James Ajals halvtidsseminarium. Mer information på engelska. Tammsalen Ekologicentrum Uppsala

Tammseminarium: Unforeseen trophic interactions in agricultural and natural systems influence herbivore populations

Tammseminarium: Unforeseen trophic interactions in agricultural and natural systems influence herbivore populations

Välkommen till ett seminarium med John Tooker, entomolog från Pennsylvania State University. Föredraget är på engelska. John Tooker. Läs mer om John Tooker Tammsalen Ekologicentrum Uppsala

Disp Iris Dahlin

Disp Iris Dahlin

Växt-växtkommunikation genom flyktiga ämnen i sortblandningar: Från växt till bladlusreaktioner maisam.ali@slu.se Iris Dahlin försvarar sin avhandling den 24 maj 2019. Alla intresserade är

Tammseminarium: Unforeseen trophic interactions in agricultural and natural systems influence herbivore populations

Tammseminarium: Unforeseen trophic interactions in agricultural and natural systems influence herbivore populations

Välkommen till ett seminarium med John Tooker, entomolog från Pennsylvania State University. Föredraget är på engelska. John Tooker. Läs mer om John Tooker Tammsalen Ekologicentrum Uppsala

Loading…