Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 350 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:
Ekofakta – lansering

Ekofakta – lansering

Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? – lansering av webbportalen Ekofakta.se janne.nordlund.othen@slu.se Ekofakta öppnades förra sommaren, men på grund av Covid-19 så sköts det planerade

POSTPONED: Nationella växtskyddskonferensen 2021

POSTPONED: Nationella växtskyddskonferensen 2021

Postponed: Nationella växtskyddskonferensen 2021 cajsa.lithell@slu.se Vänligen notera att konferensen har flyttats tilll 2022 pga den pågående pandemin. Konferensen kommer samla forskare,

POSTPONED: Nationella växtskyddskonferensen 2021

POSTPONED: Nationella växtskyddskonferensen 2021

cajsa.lithell@slu.se Vänligen notera att konferensen har flyttats tilll 2022 pga den pågående pandemin. Konferensen kommer samla forskare, intresseorganisationer, myndigheter, företag och andra

Drylands Transform söker kandidater för en två-årig Postdok tjänst

Drylands Transform är ett projekt där man försöker förstå sambanden mellan markhälsa, boskapsbaserad försörjning, människors välbefinnande och lokala riktlinjer och styrning för att bidra i

Drylands Transform söker kandidater för en två-årig Postdok tjänst

Drylands Transform är ett projekt där man försöker förstå sambanden mellan markhälsa, boskapsbaserad försörjning, människors välbefinnande och lokala riktlinjer och styrning för att bidra i

Drylands Transform söker kandidater för en två-årig Postdok tjänst

Drylands Transform är ett projekt där man försöker förstå sambanden mellan markhälsa, boskapsbaserad försörjning, människors välbefinnande och lokala riktlinjer och styrning för att bidra i

Ekofakta – lansering

Ekofakta – lansering

Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? – lansering av webbportalen Ekofakta.se janne.nordlund.othen@slu.se Ekofakta öppnades förra sommaren, men på grund av Covid-19 så sköts det planerade

Omvandla torrområden för att förbättra markbördighet och hälsan hos människor och djur

Nu startar Drylands Transform – ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i gränsregionen mellan Uganda och Kenya. Forskargruppen, som koordineras av SLU, siktar på att vända den pågående negativa

dna-lab ekologi

Med molekylära metoder kan man upptäcka ekologiska samband som man inte tidigare har kunnat studera. Det kan handla om vilka arter som står på menyn hos rovinsekter eller vilka blommor pollinerare

Ökad artrikedom av ogräs ju längre ett fält brukas ekologiskt

Ogräs är ett av de största hindren för produktivitet inom ekologisk växtodling, samtidigt som en mångfald av ogräs kan främja nyttoinsekter som pollinerare och naturliga fiender. I en studie utförd

Vill du förbättra din gårds lönsamhet genom ökad biologisk mångfald?

SLU söker kontakt med markägare som vill utveckla och testa nya jordbruksmetoder inom det nya internationella projektet SHOWCASE. Jordbrukare, forskare och andra aktörer ska i samverkan utforska det

Ökad artrikedom av ogräs ju längre ett fält brukas ekologiskt

Ogräs är ett av de största hindren för produktivitet inom ekologisk växtodling, samtidigt som en mångfald av ogräs kan främja nyttoinsekter som pollinerare och naturliga fiender. I en studie utförd

Loading…