Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 133 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:

Att lära av traditionen: Kan odlad mångfald öka skördarna i ekologisk odling?

Ett team av unga forskare från institutionen för växtproduktionsekologi på SLU har fått finansiering från Ekhagastiftelsen för att undersöka de ekologiska och näringsmässiga fördelarna med att öka

Begränsningar och möjligheter för ekologisk växtproduktion i produktiva jordbruksområden

I morgon disputerar Rafaelle Reumaux med sin avhandling som handlar om mångfalden av brukningsmetoder inom den ekologiska produktionen av spannmål. Vi ställer tre frågor till henne. Vad handlar din

Om NJV

Från den 1 januari 2023 upphörde NJV som organisatorisk enhet. Vår forskning och undervisning fortsätter som tidigare, bara inom en ny organisation. Du hittar fortfarande vår personal, våra djur och

Ta chansen att bli hyllad som Sveriges betesmästare!

Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska Vallföreningen går samman för att väcka intresset för bete i Europa genom en spännande tävling inom ramen för EU-projektet Grazing4AgroEcology. Fem

Disp Rafaelle Reumaux

Constraints and opportunities for organic crop production in areas of high agricultural productivity charlotta.eriksson@slu.se Rafaelle Reumaux försvarar sin avhandling "Constraints and

SLU Fältforsks referensgruppsmöte 2024

lisa.beste@slu.se Välkommen på årets möte med SLU Fältforsks referensgrupp! Foto: Lisa Beste SLU Fältforsks referensgrupp är ett öppet forum för alla som är intresserade av fältforskning inom

Möte med ÄK ogräs och växtskydd

lisa.beste@slu.se Spara datumet 17 oktober! Då arrangeras möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer för ogräs och växtskydd! Program och anmälningsformulär kommer senare. Välkomna önskar

Röbäcksdalens forskningsstationoch Röbäcksdalens forskningsladugård

Vi utför forskning och miljöövervakning inom en rad olika områden såsom jordbruksvetenskap,ekologi, klimatologi, fenologi, geokemi, biologi, agroekologi, markvetenskap, husdjursvetenskap,

Nationella växtskyddskonferensen 2025

katja.fedrowitz@slu.se Spara datumet 12-13 november! Då arrangeras Nationella växtskyddskonferensen 2025 på Campus Ultuna i Uppsala. Den här gången ligger fokus på innovation och nytänkande inom

SLU Lövsta fältforskningsstation

SLU Lövsta fältforskningsstation driver ett 100-tal jordbruksvetenskapliga fältförsök på flera platser runt Uppsala. Många av försöken ingår i forskningsprojekt vid SLU men vi välkomnar även uppdrag

Vallen i nordiskt perspektiv

Vallfoder är den vanligaste grödan i det svenska jordbruket. Den utgör en livsviktig bas för produktion av humanföda i form av mjölk och köttprodukter. I detta projekt har SLU och RISE gått igenom

Intensivt jordbruk ger mindre tillförlitlig ogräsbekämpning från fröätare

För att öka produktiviteten är jordbruket ofta beroende av intensiv användning av kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel. I en ny studie visar forskare att ett intensivt jordbruk gör att man

Loading…