Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 427 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:

lovande jordbruksteknik för småbrukare i Afrika söder om Sahara

Fattigdom bland småbrukare i Afrika söder om Sahara är ofta kopplat till sandjordar. Men det går att göra jordarna mer fruktbara. Forskare från bland annat SLU har undersökt potentialen hos en

lovande jordbruksteknik för småbrukare i Afrika söder om Sahara

Fattigdom bland småbrukare i Afrika söder om Sahara är ofta kopplat till sandjordar. Men det går att göra jordarna mer fruktbara. Forskare från bland annat SLU har undersökt potentialen hos en

Diversifying the Farming Landscape: What will drive change?

Diversifying the Farming Landscape: What will drive change?

Diversifying the Farming Landscape: What will drive change? futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium på KSLA, med Wallenbergprofessorn Christine Watson och flera andra SLU-forskare.

Anneli Lundqvist, växtodling

Anneli Lundqvist, växtodling

Anneli Lundqvist är expert inom växtproduktion med inriktning mot reglering av ogräs.

Anneli Lundkvist

Anneli Lundkvist

Samordnare vid kontakt- och samarbetsorganet FältForsk. Koordinator för NJ-fakultetens långliggande försök. Docent i växtodlingslära. Forskare inom ogräsbiologi och ogräsreglering. Samordnare vid

Vallkursen

Är du intresserad av framtidens jordbruk och mat? Då finns goda skäl att gå SLU:s kurs om vallfoder. Vall är den största grödan i svenskt lantbruk – och den är stor även i många andra europeiska

Diversifying the Farming Landscape: What will drive change?

Diversifying the Farming Landscape: What will drive change?

Diversifying the Farming Landscape: What will drive change? futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium på KSLA, med Wallenbergprofessorn Christine Watson och flera andra SLU-forskare.

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till FältForsks referensgruppsmöte den 21 oktober 2019! Höstråg. Foto: Jannie Hagman FältForsks referensgrupp är ett öppet forum

FältForsks ämneskommitté Växtnäring

FältForsks ämneskommitté Växtnäring

FältForsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse för

FältForsks ämneskommitté Växtnäring

FältForsks ämneskommitté Växtnäring

FältForsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse för

SLU väl representerat vid konferens om diversifiering av grödor

Den 18-20 september anordnades the European Conference on Crop Diversification, i Budapest, Ungern. Konferensen belyste många fördelar för hållbarheten i Europeiska odlingssystem genom diversifiering

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till FältForsks referensgruppsmöte den 21 oktober 2019! Höstråg. Foto: Jannie Hagman FältForsks referensgrupp är ett öppet forum

Loading…