Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s utbildningar.


Det finns 168 sidor som är taggade med Utbildningsnyheter:

Hög kvalitet på veterinärmedicinsk forskarutbildning

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har publicerat resultatet av den första utvärderingen i ett nytt kvalitetssäkringssystem: licentiat- och doktorsexamen inom veterinärmedicinsk vetenskap vid SLU.

Nya beslut från utbildningsnämnden

SLU:s utbildningsnämnd har nyligen beslutat om två viktiga dokument. Det ena är en rapport kallad Färdplan för fördubblat antal studenter som anger det utvecklingsarbete som krävs för att SLU ska bli

Antagna våren 2019

Antagna våren 2019

Inför vårterminen 2019 ökar antalet antagna till SLU:s kurser och bastermin med tio procent. SLU ökar därmed kraftigt samtidigt som det totala antalet antagna till högskoleutbildningar i Sverige

Antagna våren 2019

Antagna våren 2019

Inför vårterminen 2019 ökar antalet antagna till SLU:s kurser och bastermin med tio procent. SLU ökar därmed kraftigt samtidigt som det totala antalet antagna till högskoleutbildningar i Sverige

Åtta examensarbeten om sjöar, vattendrag, hav och akvatiska resurser 2018

Åtta examensarbeten om sjöar, vattendrag, hav och akvatiska resurser 2018

SLU Aqua handleder och examinerar kontinuerligt studenter som skriver självständigt arbete (examensarbete) på grundnivå och avancerad nivå. I år har 8 studenter fått sina uppsatser godkända på

Åtta examensarbeten om sjöar, vattendrag, hav och akvatiska resurser 2018

Åtta examensarbeten om sjöar, vattendrag, hav och akvatiska resurser 2018

SLU Aqua handleder och examinerar kontinuerligt studenter som skriver självständigt arbete (examensarbete) på grundnivå och avancerad nivå. I år har 8 studenter fått sina uppsatser godkända på

Hälsningar från rektor Peter Högberg

I sitt sista inlägg i rektorsbloggen tackar Peter Högberg för sin tid som rektor för SLU, i kombination med en jul- och nyårshälsning till oss alla. "Det största med att vara ledare för SLU är att

Hälsningar från rektor Peter Högberg

I sitt sista inlägg i rektorsbloggen tackar Peter Högberg för sin tid som rektor för SLU, i kombination med en jul- och nyårshälsning till oss alla. "Det största med att vara ledare för SLU är att

Agronomexamen

Agronomexamen

Inom Sveriges lantbruksuniversitet pågår ett projekt som ska fördubbla antalet studenter i grundutbildningen. – Samhället behöver fler som är utbildade vid SLU, säger SLU:s prorektor Karin Holmgren.

Agronomexamen

Agronomexamen

Inom Sveriges lantbruksuniversitet pågår ett projekt som ska fördubbla antalet studenter i grundutbildningen. – Samhället behöver fler som är utbildade vid SLU, säger SLU:s prorektor Karin Holmgren.

Agronomexamen

Agronomexamen

Inom Sveriges lantbruksuniversitet pågår ett projekt som ska fördubbla antalet studenter i grundutbildningen. – Samhället behöver fler som är utbildade vid SLU, säger SLU:s prorektor Karin Holmgren.

prisade examensarbeten

prisade examensarbeten

Sara Holappa Jonsson, Jenny Dahl och John Granström har tilldelats Bo Rydins stipendium för bästa examensarbete. Utmärkelsen ges årligen till de examensarbeten på mastersnivå som anses hålla högst