Examensarbeten / Självständiga arbeten

Senast ändrad: 04 december 2023
Exjobbspresentation

Du kan skriva din magisteruppsats på institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i ämnet skogsvetenskap eller biologi. Det finn möjlighet att samarbeta med externa organisationer eller andra universitet.