Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Holding

SLU Holding är ett helägt dotterbolag till SLU. Sedan 2013 ansvarar SLU Holding för driften av SLU:s innovationskontor.

I samverkan med forskare och studenter initierar, stödjer, utvecklar och investerar SLU Holding i kunskapsintensiva innovationer och affärsmässiga verksamheter med bas inom SLU, vid andra lärosäten och inom den gröna sektorn.


Det finns 57 sidor som är taggade med SLU Holding:

Sök medel för att marknadsvalidera din forskning!

Nu har du möjlighet att genom SLU Holding söka anslag från Vinnovas valideringsprogram, VFT. Medlen är till för att du som forskare eller student skall få möjlighet att utveckla och verifiera

Kallelse till bolagsstämma i SLU Holding AB

Kallelse till bolagsstämma i SLU Holding AB

Välkommen till ordinarie bolagsstämma med aktieägaren i SLU Holding AB onsdagen den 23 maj 2018 kl 11.30 i Ulls hus (rum A304, plan 3), Almas allé 8 i Uppsala. Dagordning §1 Val av ordförande vid

Kallelse till bolagsstämma i SLU Holding AB

Kallelse till bolagsstämma i SLU Holding AB

Välkommen till ordinarie bolagsstämma med aktieägaren i SLU Holding AB onsdagen den 23 maj 2018 kl 11.30 i Ulls hus (rum A304, plan 3), Almas allé 8 i Uppsala. Dagordning §1 Val av ordförande vid

Karl Jäghagen

Karl Jäghagen

klen0001 Forskningsrådgivare vid Ledningskansliet; Externfinansiering/Grants Office. Support i planerings- och ansökningsfasen av EU-projekt. Kontaktperson för Grants Office i Umeå. Projektledare

Henrik Persson

Henrik Persson

hkpe0001 Henrik is a remote sensing researcher with his main focus on syntethic aperture radar (SAR). This includes for example, interferometry, radargrammetry and polarimetry. Henrik is also

Forskning till marknad - Alnarp

Forskning till marknad - Alnarp

Forskning till marknad - Alnarp lars.eling@slu.se Hur bedömer forskningsfinansiärer din ide och din ansökan? Är du redo att ta nästa steg med din forskning? Välkommen till ett seminarium med

Lunchföreläsning - Rescued fruits

Lunchföreläsning - Rescued fruits

Lunchföreläsning med Rescued fruits Rescued Fruits VD Cecilia Larsson gästar Alnarp för att prata om hennes entreprenöriella resa i kampen mot matsvinn. Föreläsningen hålls i samband med

Lunchföreläsning - Rescued fruits

Lunchföreläsning - Rescued fruits

Lunchföreläsning med Rescued fruits Rescued Fruits VD Cecilia Larsson gästar Alnarp för att prata om hennes entreprenöriella resa i kampen mot matsvinn. Föreläsningen hålls i samband med

Skydda dina forskningsresultat från copycats….

Skydda dina forskningsresultat från copycats….

Svenska universitet ger unika möjligheter till sina anställda att styra över hur resultat från forskning och annan kunskap kommer till nytta. Välkommen till ett seminarium där Henrik Sjölander från

SLU prisar samhällsviktig och nyskapande forskning

Giftfri bekämpning av snytbaggar, hämmande av sjukdomsframkallande mikroorganismer och miljövänlig metod för utsädessanering. Dessa tre innovationer har utsetts till de mest framgångsrika

SLU prisar samhällsviktig och nyskapande forskning

Giftfri bekämpning av snytbaggar, hämmande av sjukdomsframkallande mikroorganismer och miljövänlig metod för utsädessanering. Dessa tre innovationer har utsetts till de mest framgångsrika

SLU prisar samhällsviktig och nyskapande forskning

Giftfri bekämpning av snytbaggar, hämmande av sjukdomsframkallande mikroorganismer och miljövänlig metod för utsädessanering. Dessa tre innovationer har utsetts till de mest framgångsrika