Sveriges lantbruksuniversitet

Universitetsadministrationen

SLU:s administration fördelas på ett antal avdelningar. 


Det finns 94 sidor som är taggade med Universitetsadministrationen:

Värt att veta Ultuna

Värt att veta är korta föredrag om forskning på SLU. Forskningen på SLU vågar ifrågasätta etablerad kunskap och siktar på att lösa riktiga problem för en levande värld. Vad händer nu? Den 6 maj hölls

Caroline Grabbe

Caroline Grabbe

Forskningskoordinator vid Grants Office, Ledningskansliet. Arbetar med att stödja SLU:s forskare i frågor som rör externa forskningsmedel, framför allt med större internationella ansökningar, samt

Kunskapsparken

SLU:s kunskapspark, inklusive Ullbo trädgårdslund (woodland garden), är en demonstrationsanläggning för undervisning och forskning vid SLU i Uppsala. Det är också en plats för rekreation och

Maria Bergkvist

Maria Bergkvist

Som webbstrateg ser jag till att SLU har fungerande webbplatser som utvecklas kontinuerligt, uppfyller lagkraven och är anpassade till våra målgruppers behov. Jag är även chef för enheten för

Maria Sjölund

Maria Sjölund

Jag arbetar som arkivarie på enheten AIR (arkiv, informationshantering och registratur), som är en del av Ledningskansliet vid SLU. Jag arbetar främst med att stödja de som arbetar med registrering

Maria Sjölund

Maria Sjölund

Jag arbetar som arkivarie på enheten AIR (arkiv, informationshantering och registratur), som är en del av Ledningskansliet vid SLU. Jag arbetar främst med att stödja de som arbetar med registrering

ÅR2020

ÅR2020

SLUs medarbetare och studenter har gjort ett imponerande arbete under året med att ställa om i stället för att ställa in, och verksamheten har fungerat väl under omständigheterna. Fler studenter har

ÅR2020

ÅR2020

SLUs medarbetare och studenter har gjort ett imponerande arbete under året med att ställa om i stället för att ställa in, och verksamheten har fungerat väl under omständigheterna. Fler studenter har

ÅR2020

ÅR2020

SLUs medarbetare och studenter har gjort ett imponerande arbete under året med att ställa om i stället för att ställa in, och verksamheten har fungerat väl under omständigheterna. Fler studenter har

15-minutersgräns för parkering på Almas allé

Med start redan nästa vecka (v. 44) gäller nya regler för parkering utmed Ulls hus på Almas allé på Ultuna. Då minskas den tillåtna tiden för parkering till 15 minuter och krav på parkeringsskiva

Ny Resurs ute

Äntligen. Nu har Resurs, SLU:s personaltidning på webben, kommit ut. Du har fått den i din mejl men här kan du klicka dig direkt till förstasidan. Här är länken https://resurs.slu.se/ Det är ett

15-minutersgräns för parkering på Almas allé

Med start redan nästa vecka (v. 44) gäller nya regler för parkering utmed Ulls hus på Almas allé på Ultuna. Då minskas den tillåtna tiden för parkering till 15 minuter och krav på parkeringsskiva

Loading…