Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 3 sidor som är taggade med Tillväxt trädgård:

Frukostseminarium

Frukostseminarium med Anna och Daniel Bertland parvin.mazandarani@slu.se I början av 2019 köpte entreprenörerna Anna och Daniel Bertland företaget Classicum Växthus AB. Under sommaren 2020

Framtidens äpplen i fokus

Hur ser framtiden ut för svenska äpplen och hur kan svensk äppleodling stärkas genom växtförädling? Det var i fokus när SLU Grogrund och SLU Partnerskap Alnarp samlade ett trettiotal personer från

Nätverket Tillväxt Trädgård

Tillväxt Trädgård är från och med år 2020 ett vilande nätverk. Från och med januari 2018 till och med 2020 övergick Tillväxt Trädgård till att vara ett renodlat avtalsbaserat nätverk. De parter som

Loading…