Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 3 sidor som är taggade med Tillväxt trädgård:

Framtidens äpplen i fokus

Hur ser framtiden ut för svenska äpplen och hur kan svensk äppleodling stärkas genom växtförädling? Det var i fokus när SLU Grogrund och SLU Partnerskap Alnarp samlade ett trettiotal personer från

Nätverket Tillväxt Trädgård

Tillväxt Trädgård är från och med år 2020 ett vilande nätverk. Från och med januari 2018 till och med 2020 övergick Tillväxt Trädgård till att vara ett renodlat avtalsbaserat nätverk. De parter som

Välkommen till höstens docentföreläsningar vid LTV-fakulteten

mw-red@slu.se Den 6 oktober hålls docentföreläsningar vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Det går att följa föreläsningarna både på plats och via zoom.

Loading…