Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 72 sidor som är taggade med Tillväxt trädgård:

Nätverket Tillväxt Trädgård

Från och med januari 2018 övergick Tillväxt Trädgård till att vara ett renodlat nätverk. De parter som var med i nätverket var SLU, LRF Trädgård, RISE Jordbruk och livsmedel, Hushållningssällskapet i

Välkommen till höstens docentföreläsningar vid LTV-fakulteten

mw-red@slu.se Den 6 oktober hålls docentföreläsningar vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Det går att följa föreläsningarna både på plats och via zoom.

nGICE invigning

För att bättre förstå det framtida samspelet mellan insekter, klimat och människa startar Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Max Planck-sällskapet ett nytt forskningscenter - Max

Mindre förluster, bättre kvalitet i ekologisk äppelodling

Undersökningen visar på hur man i ekologisk äppelodling kan öka skörden av äpplen. Svampsjukdomar leder ofta till kraftigt reducerad produktivitet i ekologisk odling jämfört med IP-odling. Det beror

Använd hela växten- nya processade produkter från kålväxter

Ett sätt att öka konsumtionen av grönsaker kan vara att använda hela kålväxten som ingrediens i andra livsmedel. Denna studie beskriver möjligheten att framställa nya torkade produkter från

SLU-medarbetare prisad

2019 års Dalecarlicapris har tilldelats Göran Nilsson på Tankesmedjan Movium, SLU. Priset delas ut årligen av Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS) till den person som genom sin gärning

Tunnelodlade grönsaker för ökad tillväxt

Odling i tunnlar kan ge flera viktiga fördelar för en odlare. En odlingstunnel är en relativt billig investering som ger höjd odlingssäkerhet och ökad produktionsvolym. Detta ger i sin tur ett större

Nya vägar till ökad förädling, kommersialisering och lönsamhet i bärföretag

Regionalt och nationellt i Sverige finns en ökad efterfrågan av produkter baserade på odlade och vilda bär och frukter. En ökad hälsotrend och en ökad efterfrågan på bekväma högkvalitativa produkter

Ny kurs för innovativa företagare

Vidareförädling av företagets produkter är en viktig möjlighet för att påverka intäkterna. I samarbete med forskningsinstitutet RISE erbjuder KCF en utbildning för dig som vill närma dig slutkunden

Favabönor

Svenskproducerade favabönor (åkerbönor) kan bli framtidens mat, tror Åsa Grimberg, forskare vid SLU och koordinator för ett forsknings- och växtförädlingsprojekt för åkerböna som just sjösatts inom

SLU-filmer för att utveckla företag på landsbygden

Lär mer om hur man kan använda kulturmiljöer i naturen som inspiration för företagsutveckling. Utveckla landsbygdsföretag genom att använda fakta om naturens betydelse för hälsan och kulturmiljöer på

”Grön” utbildning gav ökad integration

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp har i samarbete med Arbetsförmedlingen genomfört ett utbildningsprogram för att öka nyanlända akademikers möjligheter till anställning.

Loading…