Sveriges lantbruksuniversitet

Välkommen till Tillväxt Trädgård!

Tillväxt Trädgård är ett samarbete mellan universitet och näringsliv med syfte att skapa tillväxt och hållbar utveckling i svensk trädgårdsnäring.

Trädgårdsnäringen bidrar till en hållbar samhällsutveckling med närproducerad, sund och klimatsmart mat och hälsofrämjande gröna miljöer.

Branschbeskrivning Trädgård

Senaste Branschbeskrivning Trädgård gjordes 2017. Branschbeskrivningen ger en helhetsbild av trädgårdsbranschen och dess betydelse i samhället, främst nationellt men även ur internationell synvinkel. Värdet av den svenska trädgårdsbranschen uppskattas till 32 miljarder kronor och ger sysselsättning åt nästan 70 000 personer, på hel eller deltid.

 

Samverkande parter

Från och med januari 2018 övergår Tillväxt Trädgård till att vara ett renodlat nätverk. De parter som är med i nätverket är SLU, LRF Trädgård, RISE Jordbruk och livsmedel, Hushållningssällskapet i Skåne, Kalmar Kronoberg Blekinge, Norrbotten, Västerbotten, Skaraborg, Gotland, Halland, Väst, Västernorrland, HIR Skåne, HS Konsult, Växa Sverige och Lovang Lantbrukskonsult.

Nyheter
Publicerad: 04 november 2020 - Sidansvarig: lena.johnson@slu.se
Loading…