Nätverket Tillväxt Trädgård år 2018-2020

Senast ändrad: 03 februari 2021

Från och med januari 2018 övergick Tillväxt Trädgård till att vara ett renodlat nätverk. De parter som var med i nätverket var SLU, LRF Trädgård, RISE Jordbruk och livsmedel, Hushållningssällskapet i Skåne, Kalmar Kronoberg Blekinge, Norrbotten, Västerbotten, Skaraborg, Gotland, Halland, Väst, Västernorrland, HIR Skåne, HS Konsult, Växa Sverige och Lovang Lantbrukskonsult.

Under denna period fanns det ingen gemensam finansiering och därmed inga projektmedel att söka.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation