Nätverket Tillväxt Trädgård från 2018

Senast ändrad: 09 januari 2023

Tillväxt Trädgård är från och med år 2020 ett vilande nätverk.

Från och med januari 2018 till och med 2020 övergick Tillväxt Trädgård till att vara ett renodlat avtalsbaserat nätverk. De parter som under denna period var med i nätverket var SLU, LRF Trädgård, RISE Jordbruk och livsmedel, Hushållningssällskapet i Skåne, Kalmar Kronoberg Blekinge, Norrbotten, Västerbotten, Skaraborg, Gotland, Halland, Väst, Västernorrland, HIR Skåne, HS Konsult, Växa Sverige och Lovang Lantbrukskonsult.

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation