Gå med i SLU Nätverk växtförädling & avel

Senast ändrad: 15 februari 2024

SLU Nätverk växtförädling och avel är ett samarbete mellan alla fyra fakulteterna vid SLU och syftar till att stärka och synliggöra aktuell forskning inom området vid SLU samt att öka interaktionen mellan forskning och utbildning.

Alla på SLU kan gå med i nätverket.

Partners utanför SLU är mycket välkomna att vara med i sändlistan för vårt nyhetsbrev, där aktiviteter av externt intresse också kommer att annonseras.

När du är med i nätverket blir du inbjuden till seminarier och workshops och får vårt nyhetsbrev som skickas ut 2–4 gånger per år.

Som forskare på SLU blir du dessutom uppskriven på en e-postlista där du håller koll på allt som händer inom djur- och växtförädling på SLU och som du också själv kan använda för att dela med dig av information.

Anmäl dig!

Anmäl dig på knappen nedan för att gå med i nätverket. Välkommen!


Kontaktinformation

SLU Nätverk växtförädling och avel

Rodomiro Octavio Ortiz Rios (ordförande)
Institutionen för växtförädling, Alnarp
Rodomiro.Ortiz@slu.se

María Rosario García Gil, (vice ordförande)
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå
M.Rosario.Garcia@slu.se

Anna Maňourová (koordinator)
Institutionen för växtförädling, Alnarp
Anna.Manourova@slu.se