Gå med i SLU Nätverk växtförädling & avel

Senast ändrad: 06 februari 2023

SLU Nätverk växtförädling och avel är ett samarbete mellan alla fyra fakulteterna vid SLU och syftar till att stärka och synliggöra aktuell forskning inom området vid SLU samt att öka interaktionen mellan forskning och utbildning.

Alla på SLU kan gå med i nätverket. Du kan anmäla dig till vår interna e-postlista genom att skicka ett mejl till Katja.Fedrowitz@slu.se och sedan få inbjudningar och information om aktiviteter inom djur- och växtförädling på SLU. Du får också vårt nyhetsbrev.

Partners utanför SLU är mycket välkomna att vara med i sändlistan för vårt nyhetsbrev, där aktiviteter av externt intresse också kommer att annonseras.

 


Kontaktinformation

SLU Nätverk växtförädling och avel

Rodomiro Octavio Ortiz Rios (ordförande)
Institutionen för växtförädling, Alnarp
Rodomiro.Ortiz@slu.se

María Rosario García Gil, (vice ordförande)
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå
M.Rosario.Garcia@slu.se

Anneli Adler (koordinator)
Institutionen för växtproduktionsekologi, Uppsala
Anneli.Adler@slu.se
tel: +46 18 67 25 54