Sveriges lantbruksuniversitet

Klimat

I framtiden kommer klimatförändringar att vara en stor orsak till förändringar i världens ekosystem, och man kan redan se påverkan på arter och ekosystem. Vi studerar bland annat hur ett varmare klimat påverkar arters utbredning, samspel mellan arter och ekosystemfunktioner. Särskilt intressant är invasiva arter och hur klimatförändringar samverkar med andra faktorer såsom ändrad markanvändning och kvävenedfall. Här kan du läsa om några av våra projekt.
Loading…