Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Redan i dag kan man se påverkan på arter och ekosystem - i framtiden kan vi förvänta oss ännu större förändringar. Vi studerar bland annat hur ett varmare klimat påverkar arters utbredning, samspel mellan arter och ekosystemfunktioner. Särskilt intressant är invasiva arter och hur klimatförändringar samverkar med andra faktorer såsom ändrad markanvändning och kvävenedfall. Här kan du läsa om några av våra projekt.

Loading…