Beslutsfattande och management - Pågående projekt

Senast ändrad: 01 april 2019

Här nedan finns pågående projekt inom gruppen "Beslutsfattande och management".

Urbaniseringens dynamik

Uppdateras

Svenska mjölkbönders beslutsfattande

Uppdateras

Towards Sustainable and Resilient EU Farming systems

Uppdateras

Circular biobased economy

Uppdateras

AgriFo2030

Uppdateras

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation