Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling - Pågående projekt

Senast ändrad: 01 april 2019

Här nedan finns pågående projekt inom gruppen "Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling"

Nycklar till en levande landsbygd - olika former av entreprenörskap i samspel med omgivningen

Uppdateras

RUBIZMO

Uppdateras

Relaterade sidor:


Kontaktinformation