Jordbrukssektorns ekonomi - Pågående projekt

Senast ändrad: 01 april 2019

Här nedan finns pågående projekt inom gruppen "Jordbrukssektorns ekonomi".

Vinster för djur, lantbrukare och samhälle

Uppdateras

LIFT

Uppdateras

DeVilag

Uppdateras

Strategier för företagsutveckling i lantbruket

Uppdateras

Converting consumption to land

 Uppdateras

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation