Testa

Senast ändrad: 24 mars 2023

Kom och testa en traktor som går på solen! Anmälan: gunnar.larsson@slu.se / 018-671842

Att ersätta Dieseln i fälttraktorer är en stor utmaning. Den höga snitteffekten under långa arbetspass  ställer stora krav på att kunna lagra el. Beroende på användning skulle batterierna med nuvarande teknik behöva väga flera ton och kosta över en miljon kronor för att kunna hantera tungt fältarbete. 

Ett alternativ är att inte lagra elen på traktorn utan låta elnätet fungera som batteri. Tekniken provades i traktorernas barndom. Billigt fossil bränsle att konkurera ut el den gången, men i takt med att klimatfrågan blir allt mer akut och framstegen inom elteknik gör att el mer fördelaktig blir lösningen åter är intressant.  Projektet drar stor nytta av de erfarenheter som dragits inom gruvbranschen där el förekommit sedan länge. 

Inom projektet kommer vi att utvärdera drift med en 200 meter lång kabel, med målet att minska energianvändningen med 50 % jämfört med konventionella traktorer samtidigt som traktorn ska vara lika flexibel som en vanlig traktor. Under hösten 2017 kommer traktorn att utvärderas genom körningar. Om du har uttryckt intresse kommer vi att kontakta dig innan testerna kommer att börja. 

Fakta:

Projektet Kabeldriven eltraktor utförs av Gasilage, SLU, Sweco och Sala Heby Energi. Det är finansierat av Energimyndighetens demonstrationsprogram för elfordon.