Utmaningar och drivkrafter för kabeldrivna eltraktorer

Senast ändrad: 24 mars 2023

För att undersöka förutsättningarna för kabeldrivna eltraktorer är det viktigt att inte bara förstå själva tekniken, utan också de förutsättningar under vilken den kan bli intressant.

Vi skulle därför uppskatta om du tog dig tid och svarade på nedanstående enkät. Den är kort och bör inte ta mer än fem minuter. Att använda el för att driva fordon blir allt vanligare, oavsett om vi pratar personbilar, cyklar, lastbilar eller traktorer, även om utvecklingen går olika fort inom olika områden.

Inom jordbruket är det stora energibehovet för tungt fältarbete en stor utmaning. Det skulle krävas mycket tunga och dyra batterier, varför vi undersöker alternativet att förse traktorn med el via kabel.

Hur intressant är följande aspekter med kabeltraktorer?

Hur oroad är du av följande faktorer när det gäller kabeldrivna traktorer

Vi vill gärna veta mer om dina spontana intryck och hur du tycker och tänker kring eltraktorer och investeringar i ny teknik

För att kunna analysera enkäten vill vi veta:

Fakta:

Projektet Kabeldriven eltraktor utförs av Gasilage, SLU, Sweco och Sala Heby Energi.

Det är finansierat av Energimyndighetens demonstrationsprogram för elfordon.