Kontakta oss

Senast ändrad: 03 juni 2024

Här hittar du kontakter till oss som arbetar inom husdjurens biovetenskaper.

Personal

Personallista (A-Ö) - kommer snart!

Besöksadress:

Uppsala:

VHC, Ulls väg 26

Så hittar du till VHC på Ultuna campus

Så hittar du inne i VHC

Postadress:

SLU, Institutionen för husdjurens biovetenskaper, SLU
Box 7023
750 07 Uppsala

Ledning och andra funktioner

Prefekt

Anna Jansson: anna.jansson@slu.se, 018-672106 

Ställföreträdande prefekt

Ivar Vågsholm: ivar.vagsholm@slu.se, 018-672378

Administrativ chef:

Mikael Rosenius: mikael.rosenius@slu.se, 018-671857

Institutionsadministratörer

Gemensam kontakt till administrationen på HBIO: HBIO-admin@slu.se

Utbildningsservice: hbio-us@slu.se

Studierektorer för grundutbildningen

Erik Pelve, Malin Hagberg Gustavsson, Anna Maria Johansson: hbio-isr-gu@slu.se

Studierektor för forskarutbildningen

Katja Höglund: katja.hoglund@slu.se, 018-672118

Stefan Örn: stefan.orn@slu.se, 018-673486

Sofia Mikko: sofia.mikko@slu.se, 018-671979

Hippologenheten

Anna-Lena Holgersson: Anna-Lena.Holgersson@slu.se, 018-672143

Webbredaktör och kommunikatör

Lisa Chröisty: lisa.chroisty@slu.se, 018-67 21 91