21 mar

Zoom

Kunskaper för landsbygder

Välkommen till ett nytt webbinarium inom serien Kunskaper för landsbygder, som arrangeras av SLU inom regeringsuppdraget Uppdrag landsbygd. Serien riktar sig till alla som arbetar med landsbygdsfrågor inom offentlig sektor.

Landsbygderna och dess lokalsamhällen har alltid präglats av människors egenorganisering, alltifrån byalag till dagens utvecklingsbolag. Vad som är mindre uppmärksammat är den bakomliggande infrastruktur av studieförbund, LRF-lokalföreningar, vanor, täta relationer samt vänskaps- och släktband som skapar tillit och resurser och som i sin tur tar sig uttryck i lokala civilsamhällen.

I detta webbinarie kommer Pelle Åberg och Johan von Essen, båda forskare vid Marie Cederschiöld högskola, att diskutera denna infrastruktur som binder samman och vitaliserar landsbygdernas lokala civilsamhällen.

Fakta

Tid: 2024-03-21 15:00
Ort: Zoom
Arrangör: Uppdrag landsbygd