18 apr

Zoom

Livsmedelsförsörjning och beredskap

Välkommen till ett nytt webbinarium inom serien Kunskaper för landsbygder, som arrangeras av SLU inom regeringsuppdraget Uppdrag landsbygd. Serien riktar sig till alla som arbetar med landsbygdsfrågor inom offentlig sektor.

Vad är livsmedelsberedskap och hur kan offentlig sektor jobba med den? I denna presentation ger Rebecka Milestad, forskare inom hållbara och resilienta livsmedelssystem vid KTH, en bakgrund till beredskap och ger exempel på hur kommuner kan arbeta med livsmedelsförsörjningsfrågan. Hon kommer också presentera några resultat från en nationell studie om kommuners roll för en resilient livsmedelsförsörjning.

Fakta

Tid: 2024-04-18 15:00 - 16:00
Ort: Zoom