16 maj

Zoom

Transporter och mobilitet i landsbygd – förutsättningar för hållbar förändring

Välkommen till ett nytt webbinarium inom serien Kunskaper för landsbygder, som arrangeras av SLU inom regeringsuppdraget Uppdrag landsbygd. Serien riktar sig till alla som arbetar med landsbygdsfrågor inom offentlig sektor.

Vilken roll spelar planering och beslutsfattande på olika nivåer för utvecklingen av relevanta transportslag och transportmöjligheter i landsbygd? Linnea Eriksson, forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut kommer i det här webinariet att berätta om förutsättningar för en hållbar förändring av person- och godstransporter i landsbygd och hur olika aktörer, såsom kommuner och regioner kan agera för att medverka till detta.

Fakta

Tid: 2024-05-16 15:00 - 16:00
Ort: Zoom
Arrangör: Uppdrag landsbygd