SLU-nyhet

Landsbygdskonferens i Kramfors

Publicerad: 27 september 2023
Forskarkonferens

Uppdrag landsbygd var på plats under Landsbygdskonferens Höga Kusten som arrangerades i Kramfors . Konferensen riktade sig till ideella föreningar, företag, branschfolk, organisationer kopplade mot landsbygd, politiker, offentliga tjänstepersoner och intresserad allmänhet. Landsbygdskonferens görs i samarbete mellan Kramfors, Härnösands, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun samt Leader Höga Kusten. Värdskapet roterar - och i år stod Kramfors kommun värd.

Landsbygdskonferens Höga Kusten

Konferensen gick av stapeln 21-22 september och årets tema var själ, drivkraft och att förverkliga drömmar. Att förstå sin ort och dess själ är viktigt. Det är i mötet mellan platsen och människorna som berättelser, reseanledningar och stolthet skapas. Frågor som dryftats och diskuterats under konferensen har varit:

  • vad gör att vi känner engagemang och delaktighet?
  • hur får vi kraften att förändra och uppfylla drömmar?
  • hur kan vi tillsammans bli möjliggörare?

Clara Gustafsson, projektkoordinator vid Institutionen för stad och land och avdelningen för landsbygdsutveckling är en av medlemmarna i arbetsgruppen Uppdrag landsbygd. Hon har under konferensen tagit del av föreläsningar och seminarier kring platsutveckling, platsmarknadsförning, beredskap, gemenskap, livsstilsmigration samt platsens och eldsjälarnas betydelse och roll för den lokala utvecklingen.

Claras tankar och reflektioner

Det har varit lärorika och inspirerande dagar som innehållit både mycket skratt och lite gråt i samband med föreläsningar och samtal, där jag tar med mig hur viktigt det är att jobba för att möjliggöra, våga säga ja och hur viktigt det är att vi jobbar tillsammans för den lokala utvecklingen.

Är du nyfiken på att veta mer om konferensen? Läs med om konferensen här.

Fakta:

Uppdrag landsbygd: ett regeringsuppdrag för en levande landsbygd

Regeringen har gett SLU i uppdrag att arbeta för att stärka forskningen kring Sveriges landsbygder genom förbättrad och ökad samordning och samverkan mellan de aktörer som bedriver forskning inom landsbygds- och regional utveckling i Sverige. Uppdraget syftar till att stärka upptagning och tillämpning av kunskaper om landsbygdsutveckling, och stödja spridning av den kunskap om landsbygder som forskningen utvecklar.