FutMon - ett europeiskt skogsövervakningssystem

Senast ändrad: 09 januari 2023
Person som inventerar växter i en ruta i skogen. Foto.

Syftade till att skapa ett europeiskt skogsövervakningssystem som omfattar klimatförändringar, luftföroreningar, biodiversitet, tillståndet i skogen samt bidra till information om uthålligt skogsbruk.

Projektet "Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System" (FutMon) pågick mellan 2009 och 2011. 

En beskrivning av pojektet finns här.