Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning på Vatten och miljö

Vår forskning ökar förståelsen för akvatiska ekosystem, förbättrar miljöanalys och miljöövervakning, samt bidrar till ett hållbart nyttjande av vatten och andra naturresurser.

Vi studerar bland annat hur föroreningar, markanvändning och klimatförändringar påverkar vattnens ekosystem, både kemiskt och biologiskt. Forskningen baseras på miljöövervakningsdata, fältstudier och experiment, samt datormodeller. En viktig del av vår forskning är att skilja mänsklig påverkan på vattenmiljön från naturliga variationer.

Pågående forskningsprojekt på Vatten och miljö
Publicerad: 25 augusti 2017 - Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se