Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Vår forskning ökar kunskapen om akvatiska ekosystem, förbättrar miljöanalys och miljöövervakning, samt bidrar till ett hållbart nyttjande av vatten och andra naturresurser. En viktig del av vår forskning är att skilja mänsklig påverkan på vattenmiljön från naturliga variationer.

Kollage med nio foton på bland annat plankton, provtagning och laboratoriearbete.

Forskningsområden

Vår forskning är till stor del inriktad på aktuella miljöproblem och sker i nära samarbete med såväl myndigheter som näringar. Vi studerar bland annat hur föroreningar, markanvändning och klimatförändringar påverkar sjöar och vattendrag, och vilken inverkan förändringarna har på ekosystemtjänster som till exempel tillgången på rent dricksvatten. Forskningen är ofta tätt sammankopplad med vår miljöanalys, bland annat genom att miljödata används i forskningen och genom att vår forskning hjälper till att förbättra miljöanalysmetoder.

Två kemister undersöker ett analysinstrument

Forskningsinfrastruktur

Till vår hjälp har vi tillgång till tre egna forskningslaboratorier, och vi deltar i de nationella infrastruktursatsningarna SITES, LTER Sweden och Integrerad monitoring. Därutöver är vi nationella datavärdar för vattenkemiska och biologiska data från sjöar och vattendrag.

Publicerad: 01 januari 2024 - Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se
Loading…