Soil transformations in European catchments - SoilTrEC

Senast ändrad: 07 maj 2021

Projektet "Soil transformations in European catchments - SoilTrEC" startade i slutet av 2009 och pågick till och med 2014.

Syftet med projektet SoilTrEC var att penetrera de forskningsområden som identifierats inom EU:s tematiska strategi för mark och leda utvecklingen av undersökningsområden inom markforskning.

Specifika mål var

  • Beskriva principer för hur markstruktur och aggregat påverkar processer och funktioner i markprofilen
  • Etablera fyra markobservatorier för att studera förhållanden i fält
  • Utveckla en integrerad modell för förhållandena
  • Tillskapa en GIS-baserad modell för att skissera på hot mot marken och utveckla åtgärder för detta
  • Kvantifiera påverkan från markanvändning, klimat och biodiversitet på markfunktionen och identifiera ekonomiska värden,
  • Tillskapa ett globalt nätverk av markobservatorier
  • Leverera ett publikt program och forskningsutveckling avseende uthållig markanvändning.

Projektet finansierades av EC FP7. Det hade en total budget om 7 miljoner euro, varav Sverige stod för 250 000 euro.

Medverkande från Institutionen för vatten och miljö var Lars Lundin

Externa samarbetspartners var Universitetet i Sheffield (UK), N. Poushkarov Institute for Soil Sciences (BG), Technical University of Crete (GR), Deltares (NL), EC-JRC (IT), Islands universitet (IS), Wageningen University (NL), University of Natural Resources and Applied Life Science (AU), Centre for Ecology and Hydrology (UK), Swiss Federal Institute of Technology (CH), Czech Geological Survey (CZ), Institute of Soil science, Chinese Academy of Sciences (CN), The Pennsylvania State University (US), Centre National de la Recherche Scientifique (FR)

Läs mer om projektet här!


Kontaktinformation

Lars Lundin


Lars Lundin, Professor
Institution för vatten och miljö,
Institutionen för mark och miljö, SLU
Lars.Lundin@slu.se, 018-67 10 70, 018-67 31 09