Rapportera till Artportalen under Biodiversity Challenge 2024

Senast ändrad: 15 april 2024

Du kan rapportera alla vilda arter du hittar, alltså inte odlade.

1. Skapa konto

Skapa konto.

2. Välj rapporteringssätt

Artportalens mobilrapportering

Enkel rapportering i mobilen för ett fynd i taget.

För dig som rapporterar sällan eller för dig som är van rapportör med behov av att kunna rapportera från mobilen. Mobilrapporteringen är ett smidigt och mobilanpassat sätt att rapportera på. Här rapporteras arterna en och en.

Artportalens checklista

Rapportera utifrån en lista med sannolika arter (för området och datumet) i mobilen.

Artportalens checklista är en webbsida som är byggd för att användas för rapportering av arter i fält med en smartphone. Checklistan kan användas för alla artgrupper, men fungerar bäst för arter som är möjliga att artbestämma i fält och där artlistan blir rimligt lång, t.ex. fåglar, dagfjärilar och trollsländor. Artportalens checklista rekommenderas för dig som är relativt van rapportör. Du kan även använda denna applikation för att rapportera ströfynd utan att utgå från en fördefinierad lista. Du lägger då till ett fynd i taget och rapporterar sedan hela listan med alla fynd på en gång.

Artportalen.se

All funktionalitet samlad på ett ställe

artportalen.se utgör själva grundstenen bland Artportalens webbapplikationer. Här finns i princip all funktionalitet samlad. artportalen.se är anpassad för att användas på dator och fungerar inte lika bra på mobila enheter.

3. Ytterligare steg

 1. Logga in
 2. Ange fynduppgifter
  1. Art: Är du osäker på vilken art det är kan du rapportera på en högre nivå, t.ex. släkte, eller markera ”Osäker artbestämning”
  2. Datum och tid
  3. Plats:
   1. Fyndplatsnamn, helst mer specifikt än t.ex. ”Campus Ultuna”
   2. Koordinater + Noggrannhet (kan fås direkt från mobilen)
  4. Projekt: ”Biodiversity Challenge 2024” om du inte befinner dig på något av våra fem största campus Ultuna, Alnarp, Skara, Skinnskatteberg eller Umeå. (OBS! Ej möjligt att ange i mobilrapporteringen)
  5. Ladda upp bild: Önskvärt men inte ett krav
  6. Andra valfria uppgifter
 3. Granska gärna din rapport innan du publicerar
 4. Se hur det går för ditt campus på Tema-sidan (publiceras 2 maj)