Detta gör vi inom program Biologisk mångfald

Senast ändrad: 24 januari 2024
Närbild på en man som fotograferar insekt

Vi följer och analyserar situationen för den biologiska mångfalden. Resultaten stödjer arbetet med berörda miljömål och ger underlag för uppföljning av konventionen för biologisk mångfald, EU-direktiv och andra internationella åtaganden.

Biologisk mångfald är ett av de största programmen inom SLU:s miljöanalys. Här ingår bland annat en stor del av SLU Artdatabankens arbete för att öka kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige.

Verksamheter

Metodutveckling och samordning

Inventeringar och kunskapsunderlag

Svenska artprojektet

  • Svenska artprojektet består av Inventering av dåligt kända organismgrupper, taxonomisk forskning om dåligt kända arter, stöd till biologiska museer och Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.

Information om biologisk mångfald

Rapportering

Externa samarbeten

Internationella samarbeten

Relaterade sidor: