Detta gör vi inom program Biologisk mångfald

Senast ändrad: 07 mars 2019
Verksam-Biolmangfald600.jpg

Vi följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Resultat stödjer arbetet med berörda miljömål och ger underlag för uppföljning av konventionen för biologisk mångfald, EU-direktiv och andra internationella åtaganden.

Biologisk mångfald är ett av de största programmen inom SLU:s miljöanalys. Här ingår bland annat en stor del av Artdatabankens arbete för att öka kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige.

Verksamheter

Metodutveckling och samordning

Inventeringar och kunskapsunderlag

Svenska artprojektet

  • Svenska artprojektet består av Inventering av dåligt kända organismgrupper, Taxonomisk forskning om dåligt kända arter, Stöd till biologiska museer och Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.

Information om biologisk mångfald

Rapportering

Externa samarbeten

Internationella samarbeten


Kontaktinformation

Pavel Bína, koordinator för program Biologisk mångfald, koordinator faunaväkteri.
E-post: pavel.bina@slu.se,
tel. 018-67 34 06
Artdatabanken