Vera Bitsch, agronomie hedersdoktor

Senast ändrad: 04 april 2024

Vera Bitsch utses till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap 2018. Hon forskar om ekonomi och företagande i de gröna näringarna, bland annat om hållbarhetsfrågor i värdekedjan. Hon har bland annat arbetat med projekt kring matsvinn, "containerdykning" och social delaktighet.

Vera Bitsch har trädgårds- och landskapsekonomi som inriktning, och är sedan 2010 professor vid Münchens tekniska universitet. Hon utbildade sig till hortonom vid Leibniz Universität Hannover, där hon även disputerade och lade grunden för sin fortsatta karriär. Före flytten till München var hon under en tioårsperiod verksam vid Michigan State University i USA.

Bitschs forskning handlar om ekonomi och företagande i de gröna näringarna. Fokus ligger idag på strategi- och organisationsfrågor samt personal- och arbetsgivarfrågor rörande löner, attityder, motivation och risker i arbetslivet med mera.

Hon har också ett stort intresse för hållbarhetsfrågor i värdekedjan, särskilt social hållbarhet, och har bland annat arbetat med projekt kring matsvinn, "containerdykning" och social delaktighet. Hon har också omfattande internationella kontakter genom sitt engagemang i ett flertal sällskap, arbetsgrupper och andra nätverk.

Bitschs forskning har starka beröringspunkter med verksamheten vid SLU:s institution för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi och med Kompetenscentrum företagsledning vid SLU. Sedan länge har trädgårdsekonomerna vid SLU goda forskningskontakter med flera tyska institut och lärosäten, och nu kan detta även inbegripa Münchens tekniska universitet.

Pressbilder

(Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.)

Vera Bitsch

Följ agronomie hedersdoktor Vera Bitschs föreläsning 5 oktober 2018 på film!