Akademiintendenturen vid SLU

Senast ändrad: 14 augusti 2018

Akademiintendenturen (AI) vid SLU är en funktion vid ledningskansliet.

I enlighet med Universitetsadministrationens strategi för 2017-2020 och verksamhetsplan 2017 är det generella uppdraget för akademiintendenturen att:

  • Samordna, planera och genomföra akademiska högtider.
  • Samordna, planera och genomföra officiella besök, dvs. universitetsledningens prioriterade externa besök.

Övergripande utgångspunkt för ovan uppdrag är att de utförs med hög kompetens och stark professionalism utifrån SLU:s vision om att vara ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. Varje högtid och besök är ett tillfälle att marknadsföra SLU, stärka SLU:s varumärke, och de utgör i sig viktiga forum för att skapa och utveckla långsiktigt relevanta kontakter som bidrar till SLU:s vision.

Akademiska högtider innefattar doktorspromotion och professorsinstallation samt rektorsinstallation. Andra evenemang som ligger under akademiintendenturens ansvar är NoR och seniormiddag. 

Officiella besök handlar primärt om prioriterade externa besök till universitetsledningen såsom exempelvis statsbesök och ambassadörer. Akademiintendenturen kan dock vara rådgivare till andra inom SLU som behöver stöd i sin planering av besök. 


Kontaktinformation

Akademiintendenturen, Ledningskansliet

Jenny Sälgeback, akademiintendent
jenny.salgeback@slu.se, 018-67 10 74

Pia Schultz, bitr. akademiintendent
pia.schultz@slu.se, 018-67 20 65

Adress: Ledningskansliet, Box 7070, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Almas allé 8, Ultuna

Sidansvarig: pia.schultz@slu.se