Akademiintendenturen vid SLU

Senast ändrad: 13 april 2022

Akademiintendenturen (AI) vid SLU är en funktion vid ledningskansliet.

I enlighet med Universitetsadministrationens strategi för 2021-2024 och verksamhetsplan 2021 är det generella uppdraget för akademiintendenturen att:

  • Samordna, planera och genomföra akademiska högtider.
  • Samordna, planera och genomföra officiella besök, dvs. universitetsledningens prioriterade externa besök.

Övergripande utgångspunkt för ovan uppdrag är att de utförs med hög kompetens och stark professionalism utifrån SLU:s vision om att vara ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. Varje högtid och besök är ett tillfälle att marknadsföra SLU, stärka SLU:s varumärke, och de utgör i sig viktiga forum för att skapa och utveckla långsiktigt relevanta kontakter som bidrar till SLU:s vision.

Akademiska högtider innefattar doktorspromotion och professorsinstallation samt rektorsinstallation. Även arrangemangen kring utdelningen av utmärkelsen för Nit och redlighet i rikets tjänst (NoR) ligger under akademiintendenturens ansvar.

Officiella besök handlar primärt om prioriterade externa besök till universitetsledningen såsom exempelvis statsbesök och ambassadörer. Akademiintendenturen kan dock vara rådgivare till andra inom SLU som behöver stöd i sin planering av besök.