Kerstin Lindblad-Toh, veterinärmedicine hedersdoktor

Senast ändrad: 07 juli 2023
Hedersdoktor Kerstin Lindbladh-Toh.

Kerstin Lindblad-Toh har utsetts till veterinärmedicine hedersdoktor vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Veterinärmedicine hedersdoktor Kerstin Lindblad-Toh är en av världens främsta forskare inom komparativ genomik och särskilt däggdjursgenetik. Hon har lett kartläggningar av arvsmassan hos drygt 30 olika ryggradsdjur, däribland viktiga husdjur som häst och hund.

Idag leder hon ett stort internationellt projekt som kartlägger arvsmassan hos fler än 200 däggdjur. Hon är professor i komparativ genomik vid Uppsala universitet sedan 2009, och innehar en rådsprofessur från Vetenskapsrådet.

Hon är dessutom vetenskaplig direktör vid Broad Institute of MIT and Harvard i USA, och under åren 2010–2016 hade hon ledande befattningar vid SciLife Lab i Uppsala. Hon har publicerat mer än 180 vetenskapliga artiklar, varav 35 i högt rankade tidskrifter. Hon valdes in i Kungliga. Vetenskapsakademien 2012.

Kerstin Lindblad-Toh är en unik begåvning och hennes forskningsresultat har i stor utsträckning kunnat omsättas i praktiska tillämpningar inom både veterinär- och humansjukvården. Hon har gjort en rad banbrytande husdjursgenetiska insatser, bland annat identifierat flera mutationer som orsakar ärftliga sjukdomar hos hund och häst.

Kerstin Lindblad-Toh har haft täta kontakter med forskare vid SLU ända sedan 2005. Detta samarbete har fördjupats och idag finns ett mycket framgångsrikt universitetsövergripande samarbete inom hundforskning. Hunden är ett utmärkt modelldjur i studier av ärftliga sjukdomar som även drabbar människan, eftersom hundar och människor har ungefär samma genuppsättning, får samma sjukdomar och dessutom delar samma levnadsmiljö.

Genom kartläggningen av genetiken bakom ett flertal sjukdomar, såsom autoimmuna sjukdomar, neurologiska sjukdomar och cancer, ökar möjligheten att hitta nya sätt att bromsa och bota dessa hos både husdjur och människa.

Pressbild

(Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.)

Kerstin Lindblad-Toh

Följ agronomie hedersdoktor Kerstin Lindblad-Tohs föreläsning 4 oktober 2019 på film!