Thomas Randolph, agronomie hedersdoktor

Senast ändrad: 07 juli 2023
Hedersdoktor Thomas Randolph.

Thomas Randolph har utsetts till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Thomas F. Randolph växte upp i USA och studerade lantbruksekonomi vid Cornell University (MSc 1986 och PhD 1992). Han arbetade sedan inom Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR), först som samhällsvetenskaplig forskare i Senegal, sedan med policyfrågor i Elfenbenskusten.

1998 började han arbeta vid International Livestock Research Institute (ILRI) med frågor som rör djur och människors hälsa kopplade till livsmedelsproducerande djur. 2011 blev han chef för CGIAR:s forskningsprogram Livestock and Fish och sedan 2017 är han programchef för forskningsprogrammet för livsmedelsproducerande djur, CRP Livestock, vid ILRI i Nairobi i Kenya.

Thomas Randolph har publicerat ett stort antal mycket högkvalitativa vetenskapliga artiklar med tema djursjukdomar i låginkomstländer. Hans bidrag har oftast rört sociala och ekonomiska effekter av dessa sjukdomar.

Thomas Randolph har agerat kraftfullt för att SLU skulle bli en fullvärdig medlem inom CRP Livestock ochdet har resulterat i att SLU nu har en unik position som den enda akademiska partnern inom programmet.

De forskare från SLU som är aktiva inom området djurhälsa, genetik och foder har tillgång till betydande resurser inom CRP Livestock. Dessutom kan de använda kontakter i programmets nätverk för att internationalisera sin forskning. SLU-forskare som arbetar med globala djurfrågor har fått en ny forskningsarena tack vare Thomas Randolphs insatser och personliga engagemang.

Pressbild

(Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.)

Thomas Randolph

Följ hedersdoktor Thomas Randolphs föreläsning 4 oktober 2019 på film!