Brenda Bonnett

Senast ändrad: 30 september 2021
Hedersdoktor Brenda Bonnett

Brenda Bonnett har utsetts till veterinärmedicine hedersdoktor vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Dr Brenda Bonnett, Kanada är doktor både i veterinärmedicin och epidemiologi. Hon är i dag VD för International Partnership for Dogs. Som fristående epidemiolog har dr Bonnett medverkat i ett stort antal forskningsprojekt i Europa och Nordamerika. Hennes forskning rör många djurarter och discipliner. Hon har lagt fokus på sällskapsdjur, epidemiologisk forskning, rasspecifika risker för sjukdom och död hos hundar, katter och hästar, interaktioner mellan människor och djur och kommunikation mellan veterinär och djurägare. Hon var 1998–1999 gästprofessor vid SLU.