Brenda Bonnett

Senast ändrad: 04 april 2024
Hedersdoktor Brenda Bonnett

Brenda Bonnett har utsetts till veterinärmedicine hedersdoktor vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Dr Brenda Bonnett är veterinär och epidemiolog. Under åren 2014–2021 var hon VD för International Partnership for Dogs, en ideell organisation som arbetar med hundens hälso- och välfärdsfrågor. Hon disputerade i epidemiologi 1988 vid University of Guelph i Kanada, där hon var verksam som associate professor under en rad år innan hon övergick till att arbeta som fristående konsult i eget bolag 2005. Under åren 1998–1999 var hon gästprofessor vid SLU.

Brenda Bonnetts omfattande vetenskapliga publicering rör många djurslag och discipliner. Hon har lagt fokus på sällskapsdjur och har bland annat studerat rasspecifika risker för sjukdom och död hos hundar, katter och hästar. I det epidemiologiska arbetet har hon dragit stor nytta av ”sekundära datakällor”, framför allt veterinärförsäkringsdata i Sverige. Hon har också studerat samspelet mellan människor och djur och kommunikation mellan veterinärer och djurägare.

Brenda Bonnetts kontakter med SLU har varit omfattande och i 37 av hennes vetenskapliga artiklar finns medförfattare från SLU. Under sin tid som gästprofessor vid SLU förnyade hon undervisningen i epidemiologi för veterinärstudenter, och spåren av hennes insatser kan fortfarande ses i fakultetens undervisning. Hon har även handlett tre doktorander och gjorde betydande insatser för SLU inom ett stort EU-projekt om hunden som modelldjur vid studier av sjukdomar hos människan.