Madeleine Fogde

Senast ändrad: 07 juli 2023
Hedersdoktor Madeleine Fogde

Madeleine Fogde har utsetts till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap.

Programchef Madeleine Fogde har under merparten av sin karriär arbetat med biståndsfrågor, främst i södra Afrika. Hon är i grunden lärare och har en mycket bred bakgrund inom utbildningsområdet. Sedan 2011 är hon programchef för Swedish International Agricultural Network Initiative (Siani), som erbjuder ett attraktivt nätverk för personer som arbetar med lantbruksforskning mot det globala syd. Innan dess arbetade hon för Stockholm Environment Institute, där hon bland annat ledde det Sidafinansierade programmet EcoSanRes med fokus på uthållig sanitet för låginkomstländer. Hon är idag även ledamot i svenska FAO-kommittén, Världsnaturfonden WWF:s styrelse och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Madeleine Fogde har arbetat mycket med programutveckling, informationsspridning, kapacitetsutveckling och vuxenutbildning i södra Afrika, med fokus på Moçambique, sedan 1993. Ämnesmässigt har det handlat om sanitetsfrågor, hållbart jordbruk, livsmedelsförsörjning, fattigdomsbekämpning, vattenförsörjning och kvinnors rättigheter. Hon har ett stort världsomspännande nätverk inom lantbruk, sanitet och kvinnoorganisationer. Hennes erfarenheter av kapacitetsuppbyggnad rör såväl kvinnliga analfabeter i avlägsna byar som politiker på hög nivå.

Madeleine Fogdes engagemang rör ämnen som är viktiga för SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap, såsom kretsloppsteknik, entreprenörskap, jämlikhet och lantbruk i låginkomstländer. En rad forskare från SLU är idag aktiva inom Siani, vars syfte är att lägga grunden till ett mer effektivt utvecklingssamarbete kring fattigdomsminskning genom hållbar jordbruksproduktion.

Pressbild

(Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.)