Anne Sverdrup-Thygeson

Senast ändrad: 05 september 2023

Anne Sverdrup-Thygeson har utsetts till skoglig hedersdoktor vid SLU:s fakultet för skogsvetenskap.

Anne Sverdrup-Thygeson är professor i biologi vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet och även rådgivare åt Norsk institutt for naturforskning. Hennes forskning och undervisning handlar om naturförvaltning, insektsekologi och skogens biologiska mångfald. Under de senaste fem åren har hon dessutom skrivit fem böcker om insekter och natur, Böckerna har översatts till mer än 25 språk och säljs över hela världen.

Anne Sverdrup-Thygeson är särskilt mån om naturens anonyma artmångfald, såsom insekter och svampar – arter vi sällan ser och inte tänker på, men som ändå är avgörande för processer i naturen och därmed för oss människor. Genom boken ”Insektenes planet – om de rare, nyttige og fascinerende småkrypene vi ikke kan leve uten”, som kom 2018, tog hon det viktiga steget från att vara en framstående forskare till att också bli en oerhört framgångsrik kunskapsförmedlare. Bland hennes senare böcker finns även sådana som riktar sig till en yngre läsekrets. Anne Sverdrup-Thygeson var sommarpratare i P1 2019.

Anne Sverdrup-Thygeson är genom sin populärvetenskapliga gärning och förmåga att sprida kunskap utanför de akademiska kretsarna en förebild och inspirationskälla för många forskare vid SLU.

Pressbild

Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.

Anne Sverdrup-Thygeson. Foto: Celina Øier