Björn Embrén

Senast ändrad: 04 september 2023

Björn Embrén har utsetts till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Björn Embrén är trädspecialist och konsult, och var tidigare trädansvarig i Stockholms stad. Han har utvecklat en metod att anlägga växtbäddar baserade på makadam, biokol och kompost, vilket fullständigt har förändrat hur vi bygger mark runt de viktiga stadsträden. Genom långsiktigt, metodiskt och kreativt experimenterande, samt utvärdering och förfining av tillvägagångssättet, har han visat hur man kan få stadsträd att inte bara överleva utan både trivas och växa sig stora.

Träd i städer står ofta på platser med hårdgjord mark, för att säkra framkomligheten. Björn Embrén insåg att det som hämmar utvecklingen hos sådana träd inte är att de lider av brist på vatten, utan att rötterna lider av syrebrist. Med Embréns metod används ingen vanlig jord vid plantering eller renovering av växtbäddar. I stället står makadam för den bärande delen – skelettet – medan biokol och kompost står för den vatten- och näringshållande delen i blandningen. Tack vare det luftiga bärlagret fungerar växtbäddarna även som dagvattensmagasin, vilket minskar risken för översvämning vid skyfall.

Björn Embrén främjar SLU:s verksamhet inte bara genom sina innovationer inom trädplantering, utan även genom att dela med sig av sina kunskaper. Han är en mycket uppskattad föreläsare och exkursionsguide i kurser för blivande landskapsingenjörer och landskapsarkitekter. Hans genombrott med trädens växtbäddar innebär en framstående praktisk insats för samhället.

Pressbild

Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.

Björn Embrén. Foto: Björn Embrén