Emmanuelle Jacquin-Joly

Senast ändrad: 05 september 2023

Emmanuelle Jacquin-Joly har utsetts till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Forskningschef Emmanuelle Jacquin-Joly forskar om kemisk kommunikation hos insekter, dvs. hur dessa använder dofter och smak för att orientera sig i tillvaron. Hon är professor och seniorforskare vid det franska forskningsinstitutet INRAE i Versailles, där hon sedan 2014 leder avdelningen för sinnesekologi vid Institute of ecology and environmental sciences of Paris – iEES. Hon valdes in i den franska lantbruksakademin 2018.

Ett syfte med Emmanuelle Jacquin-Jolys forskning är att underlätta upptäckter av kemiska ämnen som insekter uppfattar och reagerar på. Utforskandet av insekters luktsinne på molekylär nivå utnyttjas också i utveckling av innovativa och miljövänliga bekämpningsmetoder mot skadeinsekter. Hon har även gjort banbrytande forskning om hur doftreceptorerna har utvecklats under evolutionens gång, och hur detta har bidragit till att insekter har kunnat anpassa sig till nya värdväxter.

Emmanuelle Jacquin-Joly har under mer än tjugo års tid gjort viktiga insatser för forskning och utbildning vid SLU:s institution för växtskyddsbiologi, genom undervisning, handledning av doktorander och postdoktorer samt utbytesbesök. Hon gjorde också insatser av bestående värde inom det stora forskningsprogrammet Linnaeus IC-E3, om kemisk ekologi, beteenden och evolution hos insekter. Den samlade kompetensen inom hennes forskargrupp är en värdefull tillgång för SLU.

Pressbild

Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.

Emmanuelle Jacquin-Joly. Foto: Emmanuelle Jacquin-Joly