Lars Ericson

Senast ändrad: 04 september 2023

Lars Ericson har utsetts till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap.

Agronom Lars Ericson, Länsstyrelsen Västerbotten, har arbetat med forskning, utveckling och fortbildning inom de gröna näringarna i norra Sverige under många år och har gjort betydande insatser för svenskt jordbruk och för SLU. Han utbildade sig till agronom vid SLU och var under åren 1988–2008 distriktsförsöksledare vid SLU, med ansvar för bland annat officiell sortprovning och långliggande jordbruksförsök i det norra försöksdistriktet.

Efter sin tid vid SLU har han i olika roller arbetat vidare med kompetensutveckling inom lantbruket i norra Sverige. Han har varit engagerad i en rad föreningar och organisationer, såsom Regional jordbruksforskning för norra Sverige, Stiftelsen Lantbruksforskning och Svenska vallföreningen, och är idag med i styrgruppen för SLU Grogrund. Lars Ericson har också varit huvudansvarig för nya upplagor av skriften "Norrländsk växtodling" – en populärvetenskaplig "uppslagsbok" som ger konkreta och praktiska råd för växtodlingen i norra Sverige.

Genom sina goda kunskaper om SLU:s forskning och sitt breda nätverk utanför SLU har Lars Ericson, sedan han lämnade SLU, fungerat som länk mellan SLU och näringen och han har på så sätt bidragit till utvecklingen av jordbruket i hela Norrland.

Pressbild

Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.

Lars Ericson. Foto: Gun Bernes