Malcolm Bennett

Senast ändrad: 05 september 2023

Malcolm Bennett har utsetts till skoglig hedersdoktor vid SLU:s fakultet för skogsvetenskap.

Professor Malcolm Bennett är professor i växtvetenskap vid University of Nottingham. Hans forskning är inriktad på växternas ”osynliga” delar – rotsystemet – och rör hur rötter växer, utvecklas och anpassar sig till förhållandena i marken. Malcolm Bennett hör till de mest citerade forskarna i världen inom djur- och växtbiologi, och han utsågs till Fellow of the Royal Society 2020.

Malcolm Bennetts forskargrupp har karakteriserat många av de molekylära mekanismer som styr rötters tillväxt och utveckling. Denna kunskap om vad som styr rotegenskaper såsom vinkel, djup och förgrening används nu för att ta fram grödor med rotsystem som kan ge större skördar. Ett annat mål är att identifiera nya rotegenskaper som avgör hur effektivt grödor tar upp vatten och näring från marken.

Malcolm Bennett har varit ett mycket stort stöd vid utvecklingen av Umeå Plant Science Centre till ett världsledande centrum inom växtbiologi genom sina samarbeten med flera forskargrupper där. Han har vidare varit sakkunnig vid tjänstetillsättningar och opponent vid disputationer. Dessutom har han fungerat som mentor åt yngre gruppledare, vilket har bidragit starkt till deras vetenskapliga utveckling.

Pressbild

Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.

Malcolm Bennett. Foto: University of Nottingham