Peter Forssberg

Senast ändrad: 05 september 2023

Peter Forssberg har utsetts till veterinärmedicine hedersdoktor vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Veterinär Peter Forssberg var under lång tid ansvarig för SLU:s dåvarande klinik för hästmedicin och därutöver har han varit överveterinär vid ATG och Svenska Travsportens Centralförbund. Under sin karriär har han gjort banbrytande insatser för uppbyggnaden och hanteringen av smittskyddet inom svensk trav- och galoppsport. Insatserna har rört regelverk och kontrollfunktioner men också frågor om djurskydd och dopning.

Forssbergs insatser föddes ur det behov som uppstod efter tillkomsten av ATG. Den intensifierade tävlingsverksamheten ledde till att sporten drabbades av återkommande utbrott av främst kvarka och influensa. Den smittskyddsmässiga utmaningen var stor på grund av de omfattande kontakterna vid tävling men också vid träning, uppfödning och handel. Inledningsvis bistod Forssberg med hanteringen av dessa utbrott genom sin tjänst vid SLU, men sedan ombads han att ta detta ansvar inom ATG. På kort tid skapade han då den effektiva smittskyddsorganisation som sedan början av 1990-talet utgjordes av en lokal epizootigrupp vid samtliga 26 permanenta travbanor från Boden i norr till Jägersro i söder och vid de två galoppbanorna i Stockholm och Jägersro.

Peter Forssbergs framsynthet och förtroendeingivande klokskap ledde också till att han anförtroddes ledande positioner för sportens hantering av dessa frågor, liksom om dopningskontroll, på såväl nordisk som europeisk och internationell nivå. Hans insatser för smittskyddet lade grunden för den stora betydelse hästhållningen i dag har i Sverige, och för fakulteten.

Pressbild

Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.

Peter Forssberg. Foto: Jonna Wagner-Forssberg