Övriga högtider

Senast ändrad: 15 december 2023

Övriga högtider som anordnas vid SLU är utdelningen av utmärkelsen för Nit och Redlighet i rikets tjänst (NoR) och den ceremoni som äger rum vid det tillfälle en ny rektor installeras vid SLU.

Nit och redlighet i rikets tjänst (NOR)

Utmärkelsen NOR är en belöningsmedalj som tilldelas den som arbetat i svenska statens tjänst i 30 år för "nit och redlighet". NOR utdelas en gång per år i Alnarp, Ultuna och Umeå.

Rektorsinstallation

Rektorsinstallationen är vid sidan av doktorspromotionen lärosätets viktigaste och äldsta akademiska tradition. Den 6 september 2019 installerades Maria Knutson Wedel som ny rektor vid SLU.

nauguration of SLU's new Vice-Chancellor Maria KnRektorsinstallation av Maria Knutson Wedel vid SLU i Uppsala