Övriga högtider

Senast ändrad: 04 mars 2021

Övriga högtider som anordnas vid SLU är utdelningen av utmärkelsen för Nit och Redlighet i rikets tjänst (NoR) och den ceremoni som äger rum vid det tillfälle en ny rektor installeras vid SLU.

Nit och redlighet i rikets tjänst (NOR)

Utmärkelsen NOR är en belöningsmedalj som tilldelas den som arbetat i svenska statens tjänst i 30 år för "nit och redlighet". NOR utdelas en gång per år under festliga ceremonier i Alnarp, Skara, Ultuna och Umeå.

Rektorsinstallation

Rektorsinstallationen är vid sidan av doktorspromotionen lärosätets viktigaste och äldsta akademiska tradition. Den 6 september 2019 installerades Maria Knutson Wedel som ny rektor vid SLU.

Kontaktinformation

Akademiintendenturen, Ledningskansliet

Jenny Sälgeback, akademiintendent
jenny.salgeback@slu.se, 018-67 10 74

Adress: Ledningskansliet, Box 7070, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Almas allé 8, Ultuna

Sidansvarig: mikaela.tobar@slu.se