Professorsinstallation

Senast ändrad: 04 april 2022

För den som blivit utsedd till professor vid SLU väntar en professorsinstallation. En installationshögtid anordnas under våren i Uppsala varje år och i Alnarp och Umeå vartannat år.

Installationsföreläsningar

De nya professorerna presenterar sina forskningsverksamheter genom att hålla installationsföreläsningar. De pågår under en eller två dagar beroende av hur många professorer som ska installeras på respektive ort. Om det är få professorer som ska installeras får dessa ge en kortare föreläsning under själva installationshögtiden.

Installationshögtider

Installationshögtiden i Ultuna föregås av installationsföreläsningar – vanligen under två dagar. Värdar under föreläsningarna är respektive fakultets dekan. Rektor står för värdskapet under installationsmiddagen.

Installationshögtiderna i Umeå och Alnarp föregås också av installationsföreläsningar där dekanerna är värdar. Dekanerna är även värdar för installationsmiddagarna på sina respektive orter.