Professorsinstallation

Senast ändrad: 27 februari 2024

För den som blivit utsedd till professor vid SLU väntar en professorsinstallation. En installationshögtid anordnas under våren i Uppsala varje år.

Under 2025-2027 kommer ceremonin genomföras följande datum:

  • 9 maj 2025
  • 24 april 2026
  • 16 april 2027

Installationsceremonin genomförs endast då det finns tillräckligt antal nya professorer.

Installationsföreläsningar

De nya professorerna presenterar sina forskningsverksamheter genom att hålla installationsföreläsningar. Dessa pågår under en eller två dagar beroende av hur många professorer som ska installeras.

Installationshögtider

Rektor står för värdskapet under ceremonin som följs av en middag för inbjudna gäster.