Möt en forskare

Senast ändrad: 19 juni 2023

Här kan du läsa mer om vad en forskare gör på SLU. Möt Johan Lövgren som jobbar som detta på institutionen för akvatiska resurser i Lysekil.

Vad jobbar du som och hur kommer det sig att du började jobba på SLU?

Jag jobbar som forskare och enhetschef för beståndsanalysgruppen. Mitt arbete går ut på att beräkna statusen är på olika kommersiella fiskbestånd och skaldjursbestånd i haven som omger Sverige. För att göra det så vi använder oss av insamlade data från fiskebåtar och våra övervakningsfartyg. Vi beräknar mängden lekmogen fisk samt hur stort fisketryck som beståndet utsätts för. Utifrån resultaten lämnar vi sedan biologiska råd om hur stort uttag ett bestånd klarar. Efter avslutade universitetsstudier 2004 i Umeå så blev jag erbjuden arbete på dåvarande Fiskeriverkets havsfiskelaboratorie i Lysekil. År 2011 så lades Fiskeriverket ned och havsfiskelaboratoriet kom att tillhöra institutionen för akvatiska resurser på SLU.

Vad gör en forskare? Vad är dina främsta arbetsuppgifter?

Vi försöker ständigt att förbättra metoderna för beståndsuppskattningen och datainsamling. Min främsta arbetsuppgift är att leverera biologiska råd om olika kommersiella bestånd och att se till att människor i min grupp har möjlighet att utföra sitt jobb på bästa sätt.

Vad är det som gör att du trivs med ditt jobb?

Jag tycker att det fortfarande efter 14 år är utmanande då det fortfarande finns massor kvar att lära sig.

Vad betyder SLU:s slogan "Science and education for sustainable life" för dig?

Att SLU arbetar med hållbart utnyttjande.

För de som inte känner till oss, hur skulle du beskriva hur det är att jobba på SLU?

Då vår verksamhet i många avseende skiljer sig ganska mycket mot hur de andra institutioner arbetar så kan jag nog inte riktigt säga hur det är att arbeta på SLU generellt. Däremot trivs jag väldigt bra med mina kollegor och arbetsuppgifter på Havsfiskelaboratoriet i Lysekil.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU