Möt en universitetsadjunkt

Senast ändrad: 02 januari 2024
Universitetsadjunkten Sanna Gille under praktisk övning med student

Här kan du läsa mer om vad en universitetsadjunkt gör på SLU. Möt Sanna Gille som jobbar som detta på institutionen för kliniska vetenskaper i Uppsala.

Vad jobbar du som och hur kommer det sig att du började jobba på SLU?

Jag arbetar som universitetsadjunkt på institutionen för kliniska vetenskaper på SLU i Uppsala, nästan uteslutande på djursjukskötarprogrammet.

Under stora delar av mitt liv har jag varit intresserad av undervisning och denna tjänst gör att jag kan undervisa i de ämnen jag brinner allra mest för, så det var självklart för mig att söka tjänsten!

Vad gör du som universitetsadjunkt? Vilka är dina främsta arbetsuppgifter?

Den största delen av min tid går åt till att förbereda och genomföra undervisning, både teoretisk och praktisk undervisning. Men det ingår såklart också en del administration, som exempelvis att utforma examinationer, betygskriterier och liknande. För tillfället är jag också biträdande studierektor för institutionen vilket gör att jag också får jobba med övergripande undervisningsfrågor.

Vad är det som gör att du trivs med ditt jobb?

Jag älskar att undervisa! Att fundera på hur en övning kan förbättras till nästa år, om en föreläsning kan bytas ut mot någon annan undervisningsform? Sådana frågor är jättespännande och det finns stora möjligheter för mig att påverka våra kurser och vårt program.

Det är fantastiskt kul att följa våra studenter genom åren här på SLU och de ger så mycket tillbaka. Studenterna är den enskilt största anledningen till att jag trivs så bra på SLU.

Vad betyder SLU:s slogan "Science and education for sustainable life" för dig?

Att vi som arbetar på SLU hela tiden strävar efter att se till att studenterna får med sig en god kunskap om hur vi som individer och grupp bidrar till en hållbar värld, miljömässigt men även socialt och ekonomiskt! Det är viktigt att vi alla hjälps åt att göra det vi kan för att vi och framtida generationer får en hållbar värld.

För de som inte känner till oss, hur skulle du beskriva hur det är att jobba på SLU?

Det är väldigt utvecklande att arbeta på en arbetsplats där så mycket av den ledande forskningen och kunskapen inom ens ämne finns samlat. Det finns alltid någon att diskutera både små och stora frågor med vilket även det är utvecklande och roligt.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU